2020/01

1/ Informace ze schůzky s vedením Města

– Prohloubení příkopu a pročištění propustky vody pod silnicí z Veselíčka na silnici č. 19 – provedeno v říjnu 2019

– pořízení nových laviček – dodání prozatím neřešeno, bude nejprve řešen standard provedení laviček pro místní části

– poplatky za odpady zůstávají pro rok 2020 stejné – tedy 580 Kč/osobu

– poplatek za psa se od roku 2020 zvyšuje na 500 Kč/rok – i přes nesouhlas zástupců všech osadních výborů s tímto skokovým navýšením nám bylo sděleno, že už je odsouhlaseno radou, poplatek, že se nezvyšoval již od roku 1991 a že bude pro místní části stejný jako poplatek za psa v ZR v rodinném domě

– částka pro OV Veselíčko pro rok 2020 je 61 000 Kč – počet obyvatel k 1.9.2019 -185

– prořez větví u cesty směr k 19 – oKS požaduje zaslat mapku-zakreslení, budou se řešit pouze havarijní stavy

– zatrubnění otevřené kanalizační strouhy – oKS dal podnět do návrhu rozpočtu na tuto akci – v rozpočtu 2020 ovšem není zahrnuto – oKS prověří požadavky stavebního úřadu – zda bude nutná projektová dokumentace nebo pasport stavby

 2/ Kulturní dům – v prosinci proběhlo v KD setkání projektanta s architektem města, kde projednávali možnosti řešení. MěÚ budou projektantem předloženy návrhy studie na úpravu KD. OV vznesl požadavek na možnost seznámení s touto studií a přizvání k jednáním ohledně rekonstrukce KD. V rozpočtu pro rok 2020 není na rekonstrukci KD uvažováno s žádnou investicí.

3/ V KD namontovány sanitárními doplňky a folie na okna v sociálním zařízení.

4/ Dodání dvou nových kontejnerů – na plast a papír – umístěno naproti Zetě – kontejner na sklo bude dodán na jaře 2020.

5/ Dřevěný plot u hřiště – oKS podá na stavební úřad žádost o stavební povolení, předpoklad realizace 2020, OV bude jednat s komunálním odborem ohledně návrhů a realizace

 6/ Příprava Osadního plesu –zajištění tomboly, sponzoři, plakáty – ples se uskuteční 8.2.2020 v místním hostinci, vstup pro občany a rodáky Veselíčka zdarma, ostatní 60 Kč, hraje skupina Knajpa

7/ Výroční schůze Osadního výboru plánovaná na neděli 19.1.2020 v 16 hod v místním hostinci.