2020/02

Datum: 6.2.2020

1/ Na MÚ zasláno

– požadované termíny na sečení trávy v roce 2020

– seznam plánovaných akcí na veřejném prostranství pro rok 2020

– požadovaná varianta na oddělení dětského hřiště od komunikace – pevný pletivový plot + popínavé rostliny

– zakreslení místa do mapky, kde je požadováno zatrubnění kanalizační strouhy + žádost o realizaci v roce 2020

– požadavek na osazení vertikálních žaluzií na okna ve společenské místnosti KD, dodání laviček do šaten

2/ Kulturní dům – v lednu proběhlo setkání projektanta s paní místostarostkou, pracovníkem správy budov a zástupci OV Veselíčko a Mělkovice. Byly předloženy dvě studie rekonstrukce KD. Ze schůzky vzešel požadavek na zpracování kalkulace nákladů na rekonstrukci, zadání mykologického průzkumu stávajícího krovu a posouzení statiky stropu. Dále prověření vypsaných dotačních programů vhodných pro rekonstrukci KD.

3/ Dle požadavku OV správa budov do KD dodala papírové ručníky, tekuté mýdlo, úklidové prostředky

4/ Prořez větví u cesty směr k 19 proveden 27.1.2020, v lednu také dodán kontejner na sklo

5/ Schválen příspěvek pro SDH na dětský karneval 2500 Kč a nákup židlí do společenské místnosti v KD z prostředků OV

6/ Pronájem ledové plochy na zimním stadionu v ZR – zamluveno na 16.2.2020 od 12,30-14 hod – možnost bruslení zdarma pro občany Veselíčka a jejich známé. Pozvánky budou vyvěšeny a rozdány do schránek. Cena pronájmu 3000 Kč.

7/ OV obdržel od Oblastní charity poděkování dárcům Tříkrálové sbírky. Kasička z Veselíčka obsahovala 4 530 Kč.

8/ Příprava Osadního plesu – chystání tomboly