2020/03

Datum: 12.3.2020

1/ Na MÚ zasláno

– žádost o opravu značky konec obce – opraveno

– žádost o opravu komunikace u železničního přejezdu – komunikace opravena provizorně, Správa železnic reklamuje tuto zakázku u zhotovitele. Do doby vyřízení reklamace budou sledovat stav komunikace a případné nedostatky odstraňovat.

– žádost o osazení veřejného osvětlení na poslední sloup v obci směrem k silnici 19

– požadavek na dodávku popelnice ke KD, přemístění kontejneru na sklo od Zety k hasičárně

– požadavek na úklid místních komunikací v obci – zametení štěrku

2/ Kulturní dům – na správu budov zaslány cenové nabídky na dodávku šatní lavičky a dodávku a montáž vertikálních žaluzií na okna ve společenské místnosti KD – správa budov dodání odsouhlasila, je objednáno

3/ Na schůzce s vedením města vznesen požadavek na zprovoznění topení a výmalbu ve dvou místnostech 1.NP v KD. Rekonstrukce schválena – v březnu proběhne výměna 2 ks otopných těles a přívodního potrubí. Malování místností město navrhlo provést svépomocí.

4/ Zatrubnění kanalizační strouhy – požadavek převzal odbor rozvoje a územního plánování

5/ Úklid na hřišti – brigáda plánovaná na duben, přesný termín bude zveřejněn

6/ OV obdržel od zřizovatele Vesnické hokejové ligy žádost o finanční výpomoc při jubilejním 20. ročníku. Finance jsou určeny na pokrytí nákladů na finále VHL spojené s akcemi pro veřejnost, exibičním utkáním, autogramiádou a soutěží pro mládež. Dále na pokrytí nákladů na zpracování bulettinu s výsledky za celých 20let a tisk velkého tabla pro každé mužstvo s fotkami všech účastníků VHL. Žádost jsme podstoupili starostovi ZR. Dle jeho sdělení je možné příspěvek zaplatit z položky pro OV nebo podpořit z dotačních programů Dotace rady města 2020, Dotace uvolněných zastupitelů 2020. Na základě tohoto sdělení schválen příspěvek 5000kč pro VHL a bude podána žádost o dotaci na tuto částku.

7/ Termíny rozmístění kontejnerů ve Veselíčku Svoz nebezpečného odpadu – sobota 28.3.2020 9-9,15hod Velkoobjemový kontejner na objemný odpad a odpad ze zeleně – sobota 4.4.2020 8,30-9,45 hod Všechny odpady nutné předat osobně pracovníkům firmy na stanovišti.