2020/04

Datum: 19.5.2020

1/ Vzhledem k pandemii a vyhlášenému nouzovému stavu byl termín schůze s vedením města přesunut z 22.4.2020  na 27.5.2020. Komunikace tedy probíhala e-mailem nebo telefonicky. Na MÚ zaslány připomínky a požadavky

–     náhradní termín na umístění velkoobjemového kontejneru za zrušený dubnový termín

–     termín realizace plotu u hřiště

–     výsledky mykologického a statického průzkumu krovu kulturního domu, cenové nabídky variant rekonstrukce od projektanta, ověření možných dotačních programů na rekonstrukci

–     možnost výroby informačních tabulí o místní části Veselíčko – historie, mapa, letecké snímky,fotografie, které by bylo možné umístit do společenské místnosti KD

Na schůzce s vedením budou předneseny další požadavky- termín zadání projektová dokumentace na kanalizaci- termín plánované Revitalizace Veselíčka- výměna oken ve vrchní části kapličky- zpevnění komunikace + osazení odvodňovacího žlábku na cestě u Mužátků- oprava vodárny- pročištění a prohloubení strouhy, kam jsou svedeny odpady z Veselíčka- možnost pořízení vánočního osvětlení na výzdobu stromku u KD

2/ Požadavky zaslané na MÚ v březnu 

     – opravu komunikace u železničního přejezdu – reklamace na opravu byla uznána,                   přejezd opraven 30.4.2020

–     žádost o osazení veřejného osvětlení na poslední sloup v obci směrem k silnici 19 –osazeno 20.4.2020

–     požadavek na dodávku popelnice ke KD, přemístění kontejneru na sklo od Zety k hasičárně – kladně vyřízeno

–     požadavek na úklid místních komunikací v obci –  zametení štěrku – proběhlo v začátkem dubna

3/ Kulturní dům – dodána šatní lavička, elektrický přímotop a osazeny vertikálních žaluzie 

na okna ve společenské místnosti KD 

V březnu zprovozněno topení  ve dvou místnostech 1.NP v KD – výměna 2 ks otopných těles a přívodního potrubí. Malování  proběhlo svépomocí.

4/ Úklid na hřišti – brigáda se uskutečnila 18.4.2020, komunální odbor zajistil odvoz odpadu

5/ V červnu bude podána žádost o dotaci  5000 kč z programuDotace rady města 2020 na pokrytí příspěvku pro VHL při příležitosti jubilejního 20. ročníku.

6/ Termíny sečení trávy na hřišti přislíben na 21.týden, termín sečení trávy v celé obci 26.týden.

7/ Návrh na pořízení poličky na knihy do čekárny vlakového nádraží. Nutno prověřit u majitele čekárny, zda s instalací bude souhlasit.

8/ Návrh na znovuobnovení studánky nad hájenkou – oslovení SDH, zda by se chtělo na této aktivitě podílet.

9/ Návrh na pořízení květinové výzdoby k pomníku u obchodu – zamítnuto – celková úprava kolem pomníku bude řešena při revitalizaci.

10/ Návrh na pořízení dětské atrakce na hřiště – nutné jednání s krajinářkou, možné návrhy, cenové nabídky.

11/ Od 6.5.2020 probíhá ve Veselíčku  podrobné měření zjištěných prvků polohopisu – označeným hraničním bodům budou přiřazeny souřadnice. Měření provádí pracovníci katastrálního úřadu, probíhá v pracovních dnech od 7 do 14hod. Podle zákona můžou oprávněné osoby- pracovníci katastrálního úřadu- na dobu nezbytně nutnou vstoupit na soukromé pozemky. Přítomnost majitele není nutná, je nutné umožnit přístup k označeným hraničním bodům. Pokud se chce majitel měření účastnit, může se na termínu měření s pracovníky katastrálního úřadu domluvit osobně (budou se pohybovat po obci cca měsíc),

případně telefonicky s p.Kostečkovou tel.773 798 371.