2020/06

Datum: 3.8.2020

1/ Repase oken kapličky – odbor správy budov provádí výběr firmy, která by opravu zajistila – předpokládaný termín opravy září – říjen 2020.

2 / Oprava vodárny – na letošní rok přislíbena oprava střechy a betonového poklopu.

3/ Knihobudka – pořízení poličky na knihy do čekárny vlakového nádraží – dle sdělení Správy železnic je nutno zaslat žádost o umístění knihobudky, upřesnit rozměry, umístění, ukotvení. Žádost bude projednána s příslušnými odbornými správami a v případě kladného stanoviska bude vyhotovena nájemní smlouva – cena za umístění 1200kč za rok. Z tohoto důvodu bude řešeno umístění knihobudky do zastávky autobusové.

4/ Znovuobnovení studánky nad hájenkou – na místo plánované studánky přizván zástupce odboru životního prostředí, který poskytne odbornou radu způsobu realizace. Probíhají jednání ohledně vybagrování studánky a zbudování dřevěného zastřešení. Z programu Aktivně pro Žďár přislíbena na tuto akci částka 3000kč.

5/ Na MÚ zaslán požadavek na odvoz popadaných větví + prořez nalomených větví kaštanu u kapličky.

6/ Sečení trávy v celé obci proběhlo 30. 7. 2020

7/ Schválen příspěvek 3500 – 4000 Kč na dětský den 6.9.2020 – určen na pořízení cen pro děti při soutěžích, nákup materiálu na soutěžní disciplíny a úhradu plánované Vyjížďky dětí na koních, kterou zajistí stáj Claudie.

8/ Pořízení herního prvku na hřiště – vybrán herní prvek s možností využití i pro větší děti – trampolína nebo lezecká stěna – zaslán požadavek na zpracování cenové nabídky, bude nutné schválit krajinářkou MÚ. Nákup odložen na podzim dle finančních možností.

9/ Možnost výroby informační tabule o místní části Veselíčko do společenské místnosti KD. Panel dle cenové nabídky Regionálního muzea stojí 1700kč – zaslána žádost o levnější variantu.