2020/07

Datum: 1.9.2020

1/ Na město zaslán Návrh investic OV Veselíčko do rozpočtu města pro rok 2021

– zbudování plotu + popínavé rostliny na hřišti – oddělení hřiště od silnice

– zadání projektové dokumentace pro realizace chodníku od vlakového nádraží

– pokračování rekonstrukce KD – rekonstrukce sálu, elektroinstalací, vytápění

– zatrubnění otevřené kanalizační struhy podél silnice od kapličky naproti KD

– zpevnění komunikace u č.p. 43, 53 – při větších srážkách dochází k vyplavování štěrku na silnici a křižovatku u obchodu

– údržba veřejného prostranství – odpadkové koše, lavičky, informační tabule

– výměna vrat v hasičárně

– pitná voda na výletiště

– soc. zařízení v hasičárně

2 / Oprava vodárny – 30.9.2020 schůzka na místě, zástupci města se po omluvě nedostavili. Při demontáži střechy zjištěn havarijní stav zdiva, správa budov navrhuje demolici, vznesla požadavek na vyjádření OV. OV na město zaslal požadavek na opravu střechy a výměnu betonového poklopu na podzim 2020 a opravu zdiva dle možností letos nebo v příštím roce.

3/ Knihobudka – umístěna do autobusové zastávky

4/ Znovuobnovení studánky nad hájenkou – zajištěn bagr na vyhloubení studánky + zemní práce, na místo navezen kámen, zbudování studánky bude probíhat svépomocí – na 30.9.2020 vyhlášena brigáda pro občany, kteří mají zájem se na této akci podílet

5/ Vánoční osvětlení – ozdoby na stromek budou dodány, ozdoby na sloupy – v jednání – požadavek evidován – pravděpodobně až v roce 2021

6/ Sečení trávy na hřišti proběhne 4.9.2020, sečení v obci plánováno na konec září.

7/ dle sdělení VAS proběhne 4.9.2020 ve Veselíčku výměna podzemního hydrantu za nadzemní z důvodu zvýšení požární bezpečnosti v obci. Jedná se o místo u plotu hřiště.

8/ Možnost výroby informační tabule o místní části Veselíčko do společenské místnosti KD – v jednání s firmou, která panely vyrábí.