2020/08

Datum: 8.10.2020

1/ Znovuobnovení studánky nad hájenkou – poděkování občanům, kteří se účastnili dvou brigád na obnovu studánky, v příštím roce plánováno zastřešení studánky

2 / Oprava vodárny – oprava střechy zahájena začátkem října, oprava zdiva proběhne v příštím roce.

3/ Oprava oken v kapličce –správa budov přislíbila na říjen

4/ Velkoobjemové kontejnery pro podzimní úklid budou přistaveny na obvyklém místě naproti firmě Zeta – Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 10.10.2020 od 9-9,15hod. Velkoobjemový kontejner na objemný odpad a odpad zeleně bude k dispozici v sobotu 17.10.2020 od 8,30 do 9,45hod.

5/ Na Město zaslán požadavek na opravu veřejného osvětlení – lampa č.16 – u obchodu.

6/ Sečení trávy ve Veselíčku proběhne v 42.týdnu.

7/ Schválen nákup atrakce na dětské hřiště – šplhací sestava od firmy Bonita – pořizovací cena cca 20.000kč – zaslána žádost o schválení krajinářkou MÚ. Jednání s firmou Bonita o rozdělení nákladů do dvou let – v letošním roce dodávka šplhací sestavy, v příštím roce montáž a vytvoření dopadové plochy.

8/ Na MÚ zaslán opětovně dotaz na zadání projektové dokumentace na rekonstrukci KD. Schůzka, kde byla navržena studie na rekostrukci proběhla již 22.1.2020 – od té doby nemáme žádné bližší informace. Žádost o zprávu, zda již projektant zaslal celkové vyjádření ohledně statiky, zpracoval varianty možné rekonstrukce včetně cenových kalkulací, jak bylo na schůzce domluveno, je zatím bez odpovědi.

9/ Oprava kamenného kříže u KD – plánována na rok 2020/2021.