2020/09

Datum: 5.11.2020

1 / Oprava vodárny – probíhá oprava střechy a částečně i oprava zdiva a omítky. Před vodárnou bude opraven betonový poklop.

2/ Opravená okna osazena do kapličky 27. 10. 2020

3/ Schůze s vedením města původně plánovaná na 4.11.2020 zrušena, náhradní termín je 3.12.. Na Město zaslán e-mailem dotaz ohledně investic pro místní části a tvorbu rozpočtu pro rok 2021. Návrh investic pro Veselíčko byl zaslán na Město v září.

4/ Na Město zaslán požadavek na opravu veřejného osvětlení – lampa č.1, 2.

5/ Žádost o osazení vánočních světelných ozdob na sloupy – komunální odbor prověří možnosti

6/ Atrakce na dětské hřiště – šplhací sestava od firmy Bonita – cena dopadové plochy pro tento prvek je vyšší než pořizovací cena dodaného prvku. Z tohoto důvodu byl vybrán prvek, který dopadovou plochu nevyžaduje – vahadlová houpačka – pořizovací cena 14.500 Kč. Předpoklad dodání prvku v letošním roce a montáže v roce příštím.

7/ Zadání projektové dokumentace na rekonstrukci KD – dle odpovědi MÚ statik prověřil stav, nezavrhnul návrh (po opatřeních střechy a stropu), zpracování by bylo součástí dalšího stupně projektové dokumentace – PD pravděpodobně nebude v letošním roce zpracována.

8/ Brigáda na shrabání listí na hřišti proběhne v 45.týdnu, poté bude s komunálním odborem domluven odvoz

9/ Informační tabule o místní části Veselíčko do společenské místnosti KD bude dodána v listopadu

10/ Rozsvícení vánočního stromu a mikulášská nadílka – tyto akce proběhnou pouze při uvolnění současných vládních koronavirových opatření

11/ Schválen nákup ohňostroje – 5500 Kč, pořízení nářadí a biopopelnice na hřiště