2021/01

Datum: 25.1.2021

1 / Z důvodu pandemie Covid 19 a současným vládním nařízením se neuskuteční Obecní ples, který byl plánován na 13. 2. 2021

2/ Ze stejného důvodu neproběhne v letošním roce výroční schůze osadního výboru, výroční zpráva za rok 2020 bude umístěna na www a tiskem roznesena občanům do schránek

3/ V letošním roce je plánována úprava internetových stránek Veselíčka

4/ Na Město zaslán požadavek na opravu veřejného osvětlení – lampa č.11

5/ Zimní údržba místních komunikací – na Město nahlášeny stížnosti občanů a nedostatky při prohrnování sněhu, s vedoucím Sattu domluvena ohledně zimní údržby schůzka v obci

6/ Návrh na nákup bezdrátového mikrofonu k reprosoupravě – nutno ověřit vhodný typ a cenu.

7/ Vedení města zaslán požadavek na změnu tvorby položky pro místní části – každoroční valorizaci částky na obyvatele a možnost převodu financí, pokud v daném roce nebudou vyčerpány

8/ Se správou budov MÚ řešena možnost výměny otopných těles ve společenské místnosti KD. případně oprava schodiště do 1.NP

9/ Distribuce ždárského zpravodaje a Novin ždárské radnice –v posledních měsících nebylo doručeno – řešeno s roznáškovou společností