Schůze OV s vedením města 2020/01

Zápis ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města
Žďáru nad Sázavou konaného dne 20.02.2020

Přítomni:  Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Josef Klement, Jana Blažíčková, Miloš Brabec, Olga Strašilová, Adam Jelínek, Lubomír Mokrý, Ing. Jan Zástěra, Radka Remarová 

 Poděkování členům osadních výborů za práci, spolupráci.

Veselíčko

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

 • rozpočet 2017: 650.000Kč     2018: 650.000Kč         2019: 100.000Kč
 • dne 22.01.2020 proběhla schůzka na firmě ing. Milana Pelikána, kde byly předloženy návrhy studie na úpravu bývalého KD na Veselíčku: výstup: prověřit, provést: statika, mykologický průzkum (krovy), cenový odhad
 • požadavek na vymalování a zprovoznění topení 2 místností v I.patře z důvodu využití i pro schůze hasičů: prověřit funkčnost stávajícího topení
 1. revitalizace Veselíčko: není zde soulad s KÚ
 1. digitalizace,  mapování :
 • proběhla v období 06.05. – 05.06., probíhá zpracování, následuje odsouhlasení s dotčenými, zanesení do map cca rok 2020/2021
 1. Žádost o realizaci chodníku (dlouhodobě) není soulad s KÚ
 • napojení od vlakové zastávky k autobusové
 • oRUP:  zjištění majetkoprávních vztahů (příprava akce se vzhledem k projednání a schválení majetkoprávního vypořádání mezi městem a Krajem může prodloužit)
 1. cyklostezka:  Žďár – Mělkovice – Veselíčko
 • nejdříve je nutné dokončit již započaté projekty
 • v jednání, dlouhodobě

Požadavky:

 • úprava prostoru, plot kolem hřiště: předpoklad v roce 2020: požadavek osadního výboru místo dřevěného, pletivový plot + popínavé rostliny, plot poptán u dodavatelů, VAS upozorňuje na nutnou úpravu trasy, proběhne šetření na místě a úprava žádosti na stavební úřad: OV bude informován
 • pořízeny další kontejnery plast, sklo a papír: dodáno 12/2019, 01/2020
 • pořízení nových laviček (hasičárna, KD, obchod, autobusová zastávka) – prozatím neřešeno, bude nejprve řešen standard provedení laviček pro místní části
 • zatrubnění otevřené kanalizační strouhy:  v jednání , dle fin.možností  zadání a vypracování projektové dokumentace rok 2020
   
 • prořez stromů komunikace od I/19
 • proběhla schůzka s panem Brabcem na místě samém. Na základě této schůzky proveden nejnutnější řez stromů (úprava podjezdné výšky, odstranění větví ve výhledu, bude podána žádost o pokácení 2 ks stromů).
 • přidat na konec Veselíčka, na stávající sloup: OV upřesní požadavek: mapka, situačka

oprava komunikace u kolejí (ŘSD), hlavní přejezd:  OV upřesní požadavek