Schůze OV s vedením města 2020/03

Zápis ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města
Žďáru nad Sázavou konaného dne 17.09..2020

 rozpočtová opatření odsouhlasená ZM 18.06.2020 cca o 9%

krácení položky místních částí:

Mělkovice – 4.500 Radonín -2.500 Stržanov – 8.000 Veselíčko – 6.000

 Přítomni: Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Dana Wurzelová, Jana Blažíčková, Jaroslav Blažíček, Olga Strašilová, Petra Matulková, Ing. Jan Zástěra, Lubomír Mokrý, Jiří Pavelka, Radka Remarová

 Pohřebnictví: na hřbitově na Jamské ulici je pro uličky 1 – 12 stav neměnný, tj., je zde možné pohřbívat v rakvích do země, ukládat urny nebo pohřbívat do hrobek. Počínaje uličkou č. 13 a dále dozadu je možné nyní jen pohřbívat do hrobek a ukládat urny.

 Žádost osadních výborů o účast na další schůzce pana Mgr. Adama Joury: rozvojové plány v místních částech (možnost výstavby nových RD), manuál mobiliáře (další případná témata zašlou OV do 30.09.2020.

 Veselíčko

Dlouhodobé investice:

Návrh OV pro rok 2021:

· zbudování plotu + popínavé rostliny na hřišti – oddělení hřiště od silnice

· zpevnění komunikace u č.p. 43, 53 – při větších srážkách dochází k vyplavování štěrku na silnici a křižovatku u obchodu

· údržba veřejného prostranství – odpadkové koše, lavičky, informační tabule

· výměna vrat v hasičárně

· pitná voda na výletiště

· soc. zařízení v hasičárně

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

· dne 22.01.2020 proběhla schůzka na firmě ing. Milana Pelikána, kde byly předloženy návrhy studie na úpravu bývalého KD na Veselíčku: výstup: prověřit, provést: statika, mykologický průzkum (krovy), cenový odhad: mykologický průzkum není nutné dle statiků provádět, čekáme na jejich celkové vyjádření, návrh a podmínek

· dotace: pan Ing. Jan Prokop vede v patrnosti, v současné době není vhodná dotace

· předáno 5Ks klíčů

2. revitalizace Veselíčko: není zde soulad s KÚ

3. digitalizace, mapování :

· proběhla v období 06.05. – 05.06., probíhá zpracování, následuje odsouhlasení s dotčenými, zanesení do map cca rok 2020/ dle sdělení KÚ: platná mapa jaro 2021

4. Žádost o realizaci chodníku (dlouhodobě) není soulad s KÚ

· napojení od vlakové zastávky k autobusové

· oRUP: zjištění majetkoprávních vztahů (příprava akce se vzhledem k projednání a schválení majetkoprávního vypořádání mezi městem a Krajem může prodloužit)

 5. cyklostezka: Žďár – Mělkovice – Veselíčko

· dlouhodobě: v jednání, řešení v majetkoprávních vztahů

 6. žádost o kanalizaci: dlouhodobě (společně s Mělkovicemi)

· PRVKUK: napojeno

· v seznamu investic v SVAK tato akce není, problematika by se měla za přítomnosti pana Ing. Zlesáka pana ředitele VAS projednávat na Komunální komisi : kanalizace se na komisi projednávána všeobecně, konkrétně se Mělkovice + Veselíčko neřešilo

· projekt:

ü zařadit do akcí SVAK

ü projednávání navrhované akce obvyklým způsoben: (soulad s územním plánem, dokumentace pro územní řízení a stavební povolení atd.)

ü časový harmonogram: doba více než 5 let (2025?)

Požadavky:

· úprava prostoru, plot kolem hřiště: předpoklad v roce 2020: požadavek osadního výboru místo dřevěného, pletivový plot + popínavé rostliny, plot poptán u dodavatelů, VAS upozorňuje na nutnou úpravu trasy, proběhne šetření na místě a úprava žádosti na stavební úřad: OV bude informován: realizace pozastavena

· zatrubnění otevřené kanalizační strouhy: zatrubnění nedoporučujeme, protože podél komunikace je rezerva pro chodník a otevřený příkop. Úprava bude provedena pouze v rámci celkové revitalizace centra.

· kaplička: shnilá okna, rozbitá skla: 01.06.2020 šetření na místě Šorf: kalkulace: výměna oken: v řešení, probíhá

· vánoční osvětlení na sloupy: nepředpokládáme, ale prověříme

· stromek: vánočné ozdoby budou dodány zima 2020 obnovení studánky v rámci projektu Aktivně pro Žďár: spolupráce v rámci místní části + Aktivně pro Žďár

· panel: informace o místní části v řešení

· oprava vodárny: oprava střechy + betonového poklopu, zabezpečit, aby nedošlo k úrazu

· umístění knihobudky (vlaková zastávka): zaslána žádost na SŽDC: složité požadavky ČD: z tohoto důvodu umístěna v autobusové zastávce