Výroční schůze za rok 2017

ZÁPIS Z VÝROČNÍ SCHŮZE 2017

Výroční schůze se uskutečnila v neděli 28.1. 2018 v 15.30 v místním hostinci.

Zúčastnilo se 42 občanů Veselíčka.

Byla přednesena úvodní řeč a zpráva o činnosti osadního výboru v uplynulém roce 2017, kterou naleznete ZDE.

Následovala zpráva o hospodaření osadního výboru za rok 2017 – přehled čerpání financí za rok 2017 byl na schůzi k dispozici tiskem a je umístěn na internetových stránkách Veselíčka.

Dalším příspěvkem byl seznam požadavků osadního výboru na MÚ Žďár nad Sázavou pro rok 2018.

Před posledním bodem výroční schůze – diskuzí bylo hlasováno o důvěře členům OV – většina zúčastněných byla pro, aby osadní výbor pokračoval ve stejném složení až do voleb OV, které se uskuteční na podzim roku 2018.

Diskuze – byly vznešeny tyto návrhy, připomínky a dotazy:

* Úprava okolí přemístěného pomníku

* Požadavky na prořezávání vzrostlých stromů

* Chodník od vlakové zastávky – termín

* Kulturní dům – postup prací

* Přistavení kontejneru v podzimních měsících na listí shrabané na obecních plochách

* Opakovaný požadavek na vydláždění plochy pod kontejnery u hasičárny

* Revitalizace centrální části Veselíčko, úpravy na hřišti

Ukončení schůze, pozvánka na Obecní ples 3.2.2018