Výroční schůze za rok 2019

ZÁPIS Z VÝROČNÍ SCHŮZE 2019

Výroční schůze se uskutečnila v neděli 19.1. 2020 v 16 hod v místním hostinci.

Zúčastnilo se 34 občanů Veselíčka.

Byla přednesena úvodní řeč a zpráva o činnosti osadního výboru v uplynulém roce 2019, kterou naleznete ZDE.

Následovala zpráva o hospodaření osadního výboru za rok 2019 – přehled čerpání financí za rok 2019 byl na schůzi k dispozici tiskem a je umístěn na internetových stránkách Veselíčka.

Dalším příspěvkem byl Návrh investic OV Veselíčko do rozpočtu města pro rok 2020, seznámení se situací ohledně Rekonstrukce KD, zatrubnění otevřené struhy u KD a realizace plotu na hřišti. Občané si mohli prohlédnout návrhy oplocení na oddělení hřiště od silnice.

Následovali informace občanům o zbudování kanalizace v obci, o poplatcích za psi a za komunální odpady, o jízdních řádech MHD a pozvánka na Obecní ples 8.2.2020

Přítomní byli dále seznámeni s informacemi z katastrálního úřadu ohledně Obnovy katastrálního operátu.

Před posledním bodem výroční schůze – diskuzí bylo hlasováno o důvěře členům OV – proti pokračování osadního výboru ve stejném složení i v příštím roce nebyl žádný zúčastněný.

Diskuze – byly vznešeny tyto návrhy, připomínky a dotazy:

* Možnost rozšíření veřejného osvětlení před domem č.p.46

* Chodník od vlakové zastávky – nutnost realizace z důvodu zvyšujícího se provozu na silnici

* Možnost přemístění sirény z hasičárny do středu obce

* Pozvání vedení MÚ na Výroční schůzi

* Nevhodnost realizace dřevěného plotu na hřiště – vhodnější živý plot

* Rozdílná výše poplatku za komunální odpady ve Veselíčku a v Mělkovicích

* Důvod skokového zvýšení poplatku za psi

* Plynofikace Stržanova, realizace chodníku v Mělkovicích

* Umístění nových kontejnerů u firmy Zeta

* Možnost náhrady poškozené biopopelnice –poškozena při vývozu firmou AVE

* Požadavek na oznámení v případě změny termínu vývozu komunálního odpadu