Výroční schůze za rok 2018

ZÁPIS Z VÝROČNÍ SCHŮZE 2018


Výroční schůze se uskutečnila v neděli 18.11. 2018 v 15.30 v místním hostinci.

Zúčastnilo se 35 občanů Veselíčka.

Byla přednesena úvodní řeč a zpráva o činnosti osadního výboru v roce 2018, kterou naleznete ZDE.

Následovala zpráva o hospodaření osadního výboru za rok 2018 – přehled dosavadního čerpání financí za rok 2018 byl na schůzi k dispozici tiskem , bude umístěn na internetových stránkách Veselíčka. Dále bylo přednesen návrh dočerpání těchto prostředků.

Dalším příspěvkem bylo seznámení občanů s plánovanou digitalizací obce, kterou bude na jaře roku 2019 provádět Katastrální úřad. Důvodem je plánovaná Revitalizace obce a realizace chodníku od vlakové zastávky, kdy byl zjištěn nesouladu s katastrem.

Občanům byla k dispozici i studie plánované Revitalizace obce.

Diskuze – byly vznešeny tyto návrhy, připomínky a dotazy:

* Možnost oplocení přemístěného pomníku

* Důvod oplocení přemístěného pomníku

* Chodník od vlakové zastávky – termín

* Kulturní dům – investice pro rok 2019

Důležitým bodem výroční schůze byly volby do Osadního výboru, které se uskutečnily ve stejném roce jako volby komunální. Každý občan navrhl pět kandidátů, po sečtení všech hlasů bylo oznámeno pořadí a počet hlasů. Každý navržený kandidát měl možnost se vyjádřit, zda chce či nechce být zvolen. Složeno nového Osadního výboru – Blažíčková Jana, Brabec Miloš, Blažíček Jaroslav, Kalábová Veronika, Stejskalová Michaela.