2021/02

Datum: 15.3.2021

1 / Na Město zaslány e-mailem požadavky a dotazy – řešeno na schůzce s vedením

– KD Veselíčko – pokračování rekonstrukce – možnost zpracování projektové dokumentace v roce 2021 – vedení města zadá TSBM zpracovat,zadat projektovou dokumentaci, využít dotaci Obnova venkova

– prosím o ověření u Sattu , zda by bylo možné připojit Veselíčko na kabelovou televizi- realizace optické sítě ve Veselíčku je zatím ve fázi plánování bez záruky realizace. V závislosti na kvalitě infrastruktury bezdrátové sítě je ale možné bez problémů nabídnout službu internetové televize.

– Celková oprava místních komunikací – Opravy místních komunikací řeší pan Kasper, bude sjednána schůzka na místě. Je zpracována projektové dokumentace (ve stupni pro stavební povolení): Revitalizace centrální části Veselíčka, jejich součástí jsou i komunikace a zpevněné plochy. Do rozpočtu v roce 2021 není zařazeno, odbor SRI dá návrh do rozpočtu na rok 2022.

2/ Plot u dětského hřiště – pevný drátěný plot včetně podhrabové desky – přislíbena realizace na jaře 2021 –probíhá řízení ke stavebnímu povolení, výběr dodavatele. Výsadbu popínavých rostlin zajistí OV ve spolupráci s odborem životního prostředí a odborem komunálních služeb.

3/ Úprava internetových stránek Veselíčka – registrace placené domény – z položky OV uhrazeno 1000kč

4/ Na Město zaslán požadavek na opravu veřejného osvětlení – lampa č.17, 8,14

5/ Na Město zaslán požadavek na opravu místního rozhlasu – amplion č.7

6/ Požadavek na úklid místních komunikací v obci – zametení štěrku -bude zaslán začátkem dubna – dle počasí.

7/ Úklid na hřišti – brigáda plánovaná na duben, přesný termín bude zveřejněn

8/ Návrh na výsadbu ovocných stromů na obecních pozemcích – bude řešeno s MÚ

9/ Pamětní deska Methoda Kalába – rodáka z Veselíčka –řešeno s oborem kultury – podklad předán předsedovi kulturní komise

10/ Zastřešení studánky – bude řešeno během letošního roku – zpracování návrhu řešení, poptávky na dodavatele, možnost příspěvku z fondu Aktivně pro Žďár