2021/03

Datum: 3.5.2021

1 / KD Veselíčko – 14.4.proběhla na MÚ schůzka se starostou, místostarostkou a zástupci TSBM. Možnost zpracování projektové dokumentace ještě v tomto roce bude projednána při jednáních o rozpočtových opatřeních. Dále pan starosta zadal odboru strategického rozvoje hledat vhodnou dotaci na rekonstrukci KD – podmínkou žádosti o dotaci je projektová dokumentace pro stavební povolení.

2/ 21.4.2021 proběhla na MÚ informativní schůzka ohledně plánované cyklostezky Žďár n.S Mělkovice – Veselíčko. Projekčně je zpracováno ve formě studie – existuje několik variant vedení cyklostezky. V současnosti jsou oslovováni majitelé dotčených pozemků ohledně možnosti odprodeje pozemků.

3/ Plot u dětského hřiště-– pevný drátěný plot včetně podhrabové desky  – provedeno v dubnu. Výsadba popínavých rostlin plánována na 8.5.2021.

4/ Z majetkoprávního oddělení přišla žádost o vyjádření k požadavku manželů Švomových na odprodej části pozemku 1263/1. Osadní výbor prodej nedoporučil.

5/ Na odbor komunálních služeb zaslána žádost  o zpevnění  místních komunikací u Mužátků, u Michalů a za humny.

6/ Na Město zaslán požadavek na opravu místního rozhlasu  –  amplion č.7 a 3.

7/  Požadavek na úklid místních komunikací v obci –  zametení štěrku –z důvodu špatného počasí a blokového čištění ve Žďáře bude úklid proveden až v průběhu května

8/ V červnu dojde k dokončení obnovy katastrálního operátu – od 17.5 do 28.5. bude v KD Veselíčko vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený novým mapováním na digitální katastrální mapu. Bližší informace na  www.veselicko.estranky.cz ve vývěsce na KD,  dále budou doručeny všem občanům do schránek.

9/ Návrh na výsadbu ovocných stromů na obecních pozemcích – navržena lokalita kolem komunikace z Veselíčka směrem k silnici č.19 – řešeno s odborem strategického rozvoje a investic, domluvena schůzka na místě.

10/ Schválen příspěvek na pořízení mikrofonu k reprosoupravě, nákup chodníkových kříd na hřiště, zajištění občerstvení na výsadbu popínavých rostlin na hřišti.