Schůze OV s vedením města 2021/02

Zápis ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města
Žďáru nad Sázavou konaného dne 10.3.2021

Přítomni:

Ing. Martin Mrkos ACCA, Mgr. Ludmila Řezníčková, MUDr. Romana Bělohlávková, Jana Blažíčková, Petra Matulková, Radka Remarová

Omluveni:

Ing. Dana Wurzelová, Ing. Jan Zástěra (jednotlivé body prodiskutovány telefonicky)

Hosté:

Jiří Hemza Bc. DiS. (investiční technik a správce zeleně), David Brabec (SATT a. s. , technickohospodářský pracovník)

Žádost o schůzku ve věci rozvoje místních částí, územního plánu: naplánováno na 05.03.2021 v 12:30hod: neproběhla, bude zadán nový termín.

Poděkování OV za zajištění roznosu Žďárského zpravodaje. Březnové číslo už proběhlo tímto způsobem. Odezvy jsou v zásadě kladné, dolaďují se drobné provozní detaily.

Dne 01.03.2021 nastoupil nový správce zeleně, pan Jiří Hemza Bc. DiS. který byl na setkání představen. Postupně se seznamuje s místními částmi, s problematikou OV.

Rozvody kabelové televize (sdělení SATT): založené na technologii koaxiálních rozvodů již v nových lokalitách nerealizujeme. Příjem televizního vysílání je dnes možné zajistit prostřednictvím internetové televize, kde již řada nových televizorů umí tento typ vysílání přijímat i bez nutnosti použití set top boxu. Pokud má tedy zákazník k dispozici internetovou přípojku, může příjem TV řešit tímto způsobem. Tato služba vyžaduje kvalitní připojení, proto je lepší tuto službu využívat zejména v kombinaci s optickým připojením. Konkrétně ve Stržanově budeme díky schváleným dotacím realizovat optickou síť v průběhu příštího roku, co se týče Veselíčka, to je zatím ve fázi plánování bez záruky realizace. V závislosti na kvalitě infrastruktury bezdrátové sítě je ale možné bez problémů nabídnout službu internetové televize i na tomto typu připojení, v některých lokalitách je to navíc jediná možnost, což může být případ právě Veselíčka. I ve Stržanově nebude možné připojit všechny rodinné domy a některé lokality bude nutné řešit také bezdrátovou technologií.

 Veselíčko

Dlouhodobé investice:

Návrh OV pro rok 2021:

· zpevnění komunikace u č.p. 43, 53 – při větších srážkách dochází k vyplavování štěrku na silnici a křižovatku u obchodu

· údržba veřejného prostranství – odpadkové koše, lavičky, informační tabule

· výměna vrat v hasičárně

· pitná voda na výletiště

· soc. zařízení v hasičárně

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD:

· vedení města zadá TSBM zpracovat, zadat projektovou dokumentaci, využít dotaci Obnova venkova

2. revitalizace Veselíčko:

· zpracována projektové dokumentace (ve stupni pro stavební povolení): Revitalizace centrální části Veselíčka jejich součástí jsou i komunikace a zpevněné plochy. Do rozpočtu v roce 2021 není zařazeno, odbor SRI dá návrh do rozpočtu na rok 2022.

3. digitalizace, mapování : platná mapa jaro 2021 (předpoklad červen 2021)

4. žádost o kanalizaci: dlouhodobě (společně s Mělkovicemi: viz.info)

požadavky:

· úprava prostoru, plot kolem hřiště: předběžný termín realizace: oplocení duben, výsadba 08.05.2021 (dobrovolnictví: spolupráce OV, oKS + ŽP + SATT)

· oprava vodárny: venkovní úpravy: jaro 2021

· Pamětní desky typografa Methoda Kalába – rodáka Veselíčka: v řešení s odborem školství, kultury, sportu a marketingu: předáno k projednání předsedovi kulturní komise: duben

· porucha místního rozhlasu ve Veselíčku – jedná se o amplion č.7 oprava: předpoklad koncem března

· prověření možností kabelové televize od Satt (viz.úvod)

· Opravy místních komunikací: bude provedeno místní šetření (OV navrhne termín), následně budou provedeny nutné opravy.