Svoz odpadů ve Veselíčku

Svoz komunálního odpadu od 1.6. do 30.9.2021 

 –  1x týdně ve středu

Svoz bioodpadu – od dubna do konce listopadu 

– 1 x za 14 dní ve středu v  sudých týdnech.