2021/05

Datum: 17.8.2021

1/ Sečení trávy v obci – proběhne v 34.týdnu

2/ Vodárna – oprava venkovní omítky a střechy dokončena

3/ V červenci opravena část místní komunikace naproti vodárně, kde došlo k propadení  a vytvořila se díra v povrchu

4/ Schválen příspěvek 2500 kč pro SDH na dětský den, který se uskuteční 28.8.2021 na hřišti

5/ Zastřešení studánky -nad studánku u hájenky byl v červenci instalován nový dřevěný přístřešek. Byl vyroben na zakázku za finanční podpory z projektu Místní agenda 21.

6/ Příprava akce Posezení u studánky, bude se konat 19.9.2021, zajištění harmonikáře, laviček a občerstvení

7/  S technickou správou města domluvena výměna dvou oken ve společenské místnosti KD, kterou jsou v havarijním stavu.

8/ Na město zaslán požadavek na opravu veřejného osvětlení – lampa č.11

9/ Z majetkoprávního oddělení přišlo osadnímu výboru doporučení  na opětovné projednání žádosti  manželů Švomových na odprodej části pozemku 1263/1. Osadní výbor prodej nedoporučil.