2021/06

Datum: 17.9.2021

1/ Příprava akce Posezení u studánky – pozvánky do schránek, výroba laviček, příprava dřeva na oheň, úklid okolí, zajištění občerstvení, lavičky, židle – schválen příspěvek na občerstvení do 700kč

2/ Výměna dvou oken ve společenské místnosti KD proběhne v 38.týdnu

3/ Na město zaslány připomínky a dotazy, následně řešeno na schůzce s vedením – odpovědi doplněny tučně

dotační možnosti na akce – revitalizace Veselíčka, rekonstrukce KD, rekonstrukce hasičárny

dotace pro hasičárny jsou vypsány pouze pro JPO2, dotační tituly pro KD a revitalizaci sleduje příslušné oddělení MÚ, v letošním roce bude zpracována Projektová dokumentace na Rekonstrukci KD – 21.9.2021 schůzka s vedením ohledně PD

– valorizace položky Osadní výbory + možnost převodu nevyužitých peněz na další rok-p.starosta na finanční odbor zaslal žádost o navýšení částky na obyvatele pro rok 2022 a v letech dalších o automatickou valorizace této částky + možnost převodu nevyužitých prostředků

– realizace chodníku – zpracování PD v roce 2022 – zařazení do rozpočtu na rok 2022 – nutno řešit s odborem strategického rozvoje

– pamětní deska Metoděje Kalába – v dubnu přislíbeno, že kulturní komise předloží radě k projednání – podařilo se a s jakým výsledkem?

 – nutné předložit odhad nákladů na pamětní desku – OV oslovil zástupce  regionálního muzea

– schůzka ohledně změny územního plánu místních částí – měla proběhnout v březnu, zatím se neuskutečnila? OV může žádat o změnu územního plánu pouze obecních pozemků, OV má zájem o rozšíření ploch pro bydlení, žádat o změnu územního plánu může pouze majitel pozemku

– oprava místních komunikací – přislíbena dle finančních možností na podzim, je reálné? provedeny vysprávky v celé obci, opravena cesta mezi obchodem a kapličkou, ostatní nutno řešit s komunálním odborem

– herní prvek na hřiště ve Veselíčku s využitím dotace  – žádost o schůzku ohledně výběru herního prvku – zatím bez odezvy – řešeno s odborem strategického rozvoje, který vybral pro Veselíčko herní prvek Žirafa

 – OV s tímto výběrem nesouhlasí – vybraný prvek je velký, nehodí se ke stávajícím prvkům ,  žádá o další jednání

4/ Návrh na zorganizování Soutěže o nejlepší buchtu a turnaje ve hře  Člověče nezlob se – předpoklad říjen 2021 v součinnosti s SDH

5/ Návrh na objednání bruslení na zimním stadionu – předpoklad prosinec 2021 – dle vývoje epidemiologické situace

6/ Na město zaslán požadavek na opravu veřejného rozhlasu č.3 a 7

7/  Ve Žďárském zpravodaji chybně uvedeno místo konání Voleb 2021 – volební místnost pro místní část Veselíčko je Kulturní dům Veselíčko