2021/07

Datum: 14.10.2021

1/ V září komunální odbor zajistil opravu a zpevnění místní komunikace, z které se při velkých srážkách splavoval štěrk na silnici u obchodu

2/ V KD provedena výměna dvou oken ve společenské místnosti KD, které byly v havarijním stavu – v režii technické zprávy budov

3/ Požadavek na pročištění otevřené strouhy u kapličky – zajistil komunální odbor na začátku října

4/ Na místní komunikaci v lese směrem k silnici č.19 se uhroutila krajnice a zasypala propustku pod silnicí – na komunální odbor zaslán požadavek na pročištění propustky a opravu silnice – přislíbeno, bude provedeno v letošním roce

5/ Plánování akcí v letošním roce –  Soutěž o nejlepší buchtu a turnaj ve hře  Člověče nezlob se – 6.11.2021 v součinnosti s SDH,  Rozsvícení vánočního stromu + Mikulášská nadílka 4.12.2021, Turnaj v mariáši – 27.11.2021, bruslení na zimním stadionu – předpoklad prosinec 2021 – organizace všech akcí závisí na vývoji epidemiologické situace v ČR

6/ Na město opět zaslán požadavek na opravu veřejného rozhlasu č.3 a 7

7/  V listopadu proběhne výsadba ovocných stromů u silnice směrem z Veselíčka k silnici č.19 a okrasných keřů k památníku u obchodu a k hasičárně – provede firma Satt, z prostředků OV na tuto akci schválen příspěvek do 5000kč