2021/08

Datum: 15.12.2021

1/ / KD – na příští rok je v návrhu rozpočtu částka 2 miliony na opravy KD – pokud bude schváleno, Technická správa budov bude řešit postup a zadání stavebních prací a  zadání projektové dokumentace pro řemesla –  elektro, vytápění. K rekolaudaci objektu  je potřeba vyjádření hasičů a hygieny – v letošním roce proběhne informativní schůzka s KHS

2/ Chodník od vlakového k autobusové zastávce – odbor strategického rozvoje města  zjišťoval na kraji a SÚS, jaké jsou možnosti – musí být zachována šířka silnice 6m (případně 5,5m+0,5m zpevněné krajnice) – bude zadáno provedení projekční studie –kde bude řešeno, zda je možné splnit požadavek na šířku komunikace, na které straně komunikace by byla realizace chodníku vhodnější a jak by bylo  řešeno  odvodnění z chodníku.

3/ Podpora prodejen potravin na malých obcích – pan starosta ověří, zda na příští rok nebude vypsána krajská dotace pro obchody potravin v místních částech – v letošním roce platilo pouze pro samostatné obce

4/ Rozsvícení vánočního stromu + Mikulášská nadílka proběhla 4.12.2021, na poslední den v roce plánován Silvestrovský ohňostroj – informace pro občany formou letáčků do schránky.

5/ Opravu veřejného rozhlasu č.3 a 7 i přes několik urgencí stále neprovedena, oprava veřejného osvětlení provedena.

7/  MěÚ nabízí zprostředkování přednášky První pomoc – pokud by byl z řad občanů zájem, mohlo by proběhnout v KD. Dále by byla možnost umístění defibrilátoru do místních částí, pokud by o něm občané měli zájem.