2022/01

Datum: 10.01.2022

1/ Osadní ples plánován na 19.2.2022 v místním hostinci, hudební skupina Knajpa – ples se  se uskuteční, pokud to umožní vládní nařízení ohledně pandemie Covid 19 platné v době konání

2/ Na 22.1.2022 provedena rezervace zimního stadionu pro místní část Veselíčko od 15,15 do 16,45 hod, obyvatelé budou informováni formou letáčků do schránky.

3/ Na schůzích s vedením v tomto roce bude řešeno – přípojka vody na hřiště, oprava plotu na u vstupní brány na hřišti, zadání studie chodníku od vlakové k autobusové zastávce, možnost osazení dopravního zrcadla na křižovatku Veselíčko-Lhotka, Źdár n.S. – NMNM

4/ V letošním roce plánováno nákup dřevěného domku nebo výstavba pergoly na hřišti – na místě buňky, která je v havarijním stavu – ověření na stavebním úřadě, výběr dodavatele, cenové nabídky, výběr ideálního řešení

5/ Na Satt zaslán požadavek na  skácení starých ovocných stromů u silnice směrem k silnici č.19

6/ Vodárna – na TSBM zaslán požadavek na výměnu okna a dveří

7/ Na komunální odbor nahlášena porucha veřejného osvětlení – lampa č.11 a 22