2022/02

Datum: 03.02.2022

1/ Z důvodu pandemie Covid 19 se Obecní ples v plánovaném termínu 19.2.2022 neuskuteční, OV zvažuje odložení na termín 12.3.2022 případně úplné zrušení. 

2/ Ze stejného důvodu neproběhne v letošním roce výroční schůze osadního výboru, výroční zpráva za rok 2021 bude umístěna na www a tiskem roznesena občanům do schránek.

3/ Zprávy ze schůze s vedením z 2.2.2022

  • Vodárna – žádost k pokračování rekonstrukce zaslána ing.Petrovi, z důvodu sloučení TSBM se Sattem nutno jednat s ing.Zlesákem
  • Převod peněz do dalšího roku z položky Osadní výbory bude možné pouze do výše 50%
  • Herní prvek na hřiště – dotace prodloužena, realizace proběhne pravděpodobně v květnu
  • Kanalizace – zpracovává se studie proveditelnosti pro místní část Veselíčko a Mělkovice
  • Chodník – MÚ zadal zpracování projektové studie
  • Oprava plotu u brány na hřiště – zjištění rozsahu oprav, provedení dle finančních možností
  • Možnost osazení dopravního zrcadla na křižovatku Veselíčko-Lhotka – dotaz bude přeposlán p.Koubkovi z odboru dopravy
  • Přípojka vody na hřiště – nutný projekt, stavební povolení, dle finančních možností