2022/03

Datum: 01.03.2022

1/ Příprava plesu, který se díky ustupující pandemii může uskutečnit – termín 12.3.2022 v místním hostinci – plakáty, tombola 

2/Oprava plotu u brány na hřiště – přislíbena na letošní rok

3/ Herní prvek na hřiště – na hřiště bude umístěna šplhací sestava včetně dopadové plochy z kačírku, 2.3. proběhne schůzka přímo na hřišti ohledně umístění nového prvku, případně nutnosti přemístění stávajících prvků. Montáž proběhne v březnu nebo začátkem dubna.

4/ Vodárna  – proběhlo zaměření okna a dveří, bude zpracována cenová nabídka

5/ MÚ zaslal OV nová Pravidla čerpání – schválena částka 390kč/obyvatele a možnost převodu peněz do dalšího roku do výše 50% celkové částky.

6/ Možnost osazení dopravního zrcadla na křižovatku Veselíčko-Lhotka – proběhlo šetření na místě. Podmínkou PČR je pokusit se o zajištění přímého rozhledu v křižovatce. Pokud i přes veškerou snahu toto nelze zajistit,  je teprve možno řešit rozhled pomocí odrazového zrcadla. Byl osloven lesní hospodář, který dal souhlas s prořezem. V případě nutnosti kácení stromů bude vyvoláno jednání na místě samém a předem dohodnut rozsah. Požadavek na prořez předán na odbor strategického rozvoje a odpor dopravy MÚ.

7/ Pamětní deska Metoděje Kalába – zástupce regionálního muzea oslovil výtvarníka, který zpracovává návrh desky. Zaslal cenovou nabídku na vytvoření návrhu, modelu, formy a odlitku. Bude řešena možnost financování – dotace, sponzoři, sbírka, příspěvek z prostředků OV, příspěvek města – proběhne schůzka s odborem kultury.

8/ 15.3. proběhne schůzka OV s ing.Ryškou, ing.Faranovou a starostou ohledně územního plánu.