2022/05

Datum: 7.6.2022

1/ Vodárna  – výměna okna a dveří proběhne v letošním roce, objednána realizace

2/ Dopravní zrcadlo na křižovatku Veselíčko-Lhotka – 25.5.2022 proběhlo šetření na místě za účasti vlastníka pozemku a firmy SATT – zažádána PČR o souhlas, stanovisko

3/ KD – 25.5.2022 proběhla další schůzka v KD s projektantem a zástupci města ohledně zadání projektu. Po zhotovení PD plánována schůzka odboru strategického rozvoje a investic, vedení města a zástupců OV.

4/ Chodník od vlakové k autobusové zastávce – žádost OV o zadání dalšího stupně PD a  zařazení příslušné částky do rozpočtu pro rok 2023.

5/ Dřevěný stánek na hřišti – na místo buňky, která je v havarijním stavu – byl vybrán dodavatel – domluvena schůzka na místě,  realizace plánována na podzim 2022.

6/ Obnova polních cest – na MÚ zaslán návrh na obnovu polní cesty p.č. 1054/61

7/ Na hřišti byly v květnu k plotu dosázeny  popínavky, v obci prořezány větve u vzrostlých stromů