2022/06

Datum: 21.7.2022

1/ Vodárna  – výměna okna a dveří  realizace proběhla začátkem července.

2/ KD – výběrové řízení na rekonstrukci vytápění a stavební úpravy na sále a v kotelně bude vypsáno v srpnu 2022.

3/ Chodník od vlakové k autobusové zastávce –  dle finančních možností bude zadání PD směřováno buď na podzim 2022 nebo na rok 2023.

4/ Dřevěný stánek na hřišti – na místo buňky, která je v havarijním stavu – po jednání s dodavatelem domluven termín realizace, upřesnění požadavků proběhne po odstranění stávající buňky na místě samém. Domluven příspěvek od města 30.000kč, zbytek bude hrazen z položky OV. Předpokládaná cena – do 90tis. S městem nutné dořešit objednávku a způsob fakturace. S SDH domluvena pomoc při demolici stávající buňky, vyrovnání terénu a nátěr dřevěného stánku.

5/ Sečení trávy na hřišti proběhne v 30.týdnu.

6/ Změna vývozu odpadů v letních měsících – od 11.7. do 30.9.2022 bude probíhat vývoz komunálního odpadu každý týden ve středu. Vývoz bioodpadu zůstává stejný – 1x za 14 dní ve středu v sudých týdnech.

7/ Oprava komunikace za humny – bude provedena dle finančních možností -město eviduje požadavek, oprava bude zajištěna v tomto roce pouze v případě, že bude  k dispozici asfaltový recyklát z rekonstrukce jiných komunikací.

8/ Na město znovu zaslán požadavek na opravu kanálů na silnici od obchodu k hostinci, které jsou pod úrovní komunikace – odbor SRI osloví VaS