2022/07

Datum: 22.9.2022

1/ KD – vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele na rekonstrukci vytápění a stavební úpravy na sále a v kotelně

2/ Chodník od vlakové k autobusové zastávce –   výběrové řízení na PD bude vyhlášeno do konce října. V prvním čtvrtletí roku 2023 bude zažádáno o dotaci

3/ Dřevěný stánek na hřišti – realizace proběhla v měsíci září, nátěr svépomocí. Zbývá dořešit realizace podlahy – osazení zámkové dlažby, na město zaslána žádost  o dodávku dlažby.

4/ Na město zaslána urgence na opravu rozhlasu č.3 a 7

5/ Dle informace ze Schůzky s vedením zadal SVK Žďár nad Sázavou zpracování projektové dokumentace na realizaci kanalizace místních částí  Mělkovice , Veselíčko.

6/ V měsíci listopadu se uskuteční volby členů osadního výboru Veselíčko na další čtyřleté období, tak aby mohli být navržení členové schváleni na prosincovém zasedání nového zastupitelstva. Bližší informace obdrží občané do schránek.

7/ Dopravní zrcadlo – křižovatka Veselíčko/Lhotka – město stále čeká na vyjádření PČR – řeší pan Koubek

8/ Na město znovu zaslán požadavek na opravu kanálů na silnici od obchodu k hostinci, které jsou pod úrovní komunikace