2022/08

Datum: 13.10.2022

1/ Dřevěný stánek na hřišti – realizace podlahy –  komunální odbor zajistil dodávku demontované zámkové dlažby, nyní jednáme o možnosti osazení dlažby ještě v tomto roce

2/ Z prostředků OV zakoupena sponkovačka a řezačka papíru

3/ Volby členů osadního výboru Veselíčko na další čtyřleté období proběhnou v neděli 6.11.2022 v 16hod v KD na výroční schůzi OV – bližší informace obdrží občané do schránek.

4/ / Dopravní zrcadlo – křižovatka Veselíčko/Lhotka – ČR zaslala zamítavé stanovisko ve věci umístění zrcadla – doporučuje redukci vzrostlé vegetace, která brání v rozhledu. Město kontaktovalo vlastníka pozemku Lesy ČR, ten vegetaci odstranil pouze částečně. OV proto znovu požádal MÚ, aby vyjádření Policie ČR zaslal vlastníkovi a požádal o razantnější redukci vegetace.

5/ Na město znovu zaslán požadavek na opravu kanálů na silnici od obchodu k hostinci, které jsou pod úrovní komunikace  – odbor komunálních služeb zaslal podnět na Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny – odpověď přišla následující: V tomto roce tyto práce neplánujeme. Máme množství vpustí, které jsou „utopené“ i 10cm a ty nyní řešíme prioritně.