Výroční schůze za rok 2022

Výroční schůze se uskutečnila v neděli 6.11. 2022 v 16 hod v Kulturním domě.
Zúčastnilo se 34 občanů Veselíčka.


Byla přednesena úvodní řeč a zpráva o činnosti osadního výboru v roce 2022, kterou
naleznete ZDE.


Následovala zpráva o hospodaření osadního výboru za rok 2022 – přehled čerpání financí
k 6.11.2022 byl na schůzi k dispozici tiskem, konečný přehled čerpání za rok 2022 bude
umístěn na internetových stránkách Veselíčka.

Dalším příspěvkem byl Návrh investic OV Veselíčko do rozpočtu města pro rok 2023,
seznámení se situací ohledně Rekonstrukce KD a realizace chodníku – občané si mohli
prohlédnout Vyhledávací studii na tuto akci. Následovali informace občanům o plánované
cyklostezce, o zbudování kanalizace v obci a osazení pamětní desky rodáka Methoda Kalába.

Významným bodem výroční schůze byly volby členů Osadního výboru pro nadcházející 4
roky. Každý občan navrhl pět kandidátů, po sečtení všech hlasů bylo oznámeno pořadí a počet hlasů. Každý navržený kandidát měl možnost se vyjádřit, zda chce či nechce být zvolen. Návrh složení nového Osadního výboru – Blažíčková Jana, Novák Josef, Blažíček Jaroslav, Kalábová Veronika, Kaláb Tomáš – bude zaslán na MÚ ke schválení Zastupitelstvem Města.
 
Diskuze – byly vznešeny tyto návrhy, připomínky a dotazy:

  • Možnost rozšíření veřejného osvětlení před domem u Agra
  • Vývoz komunálního odpadu v zimě 1x týdně
  • Požadavek na AVE na vracení kontejnerů na své místo při vývozu
  • Podmět  na řešení  k situaci ohledně  zasypaného  kanálu  u RD Synek – osazení nové
    vodoměrné šachty pro novou výstavbu