2023/01

Datum: 24.1.2023

1/ Dohoda o provedení práce pro rok 2023 pro správce KD – zatím MÚ nepředložil

2/ Kácení  stromu u Mužátků – zadána žádost o povolení

3/ Přístřešek  na hřišti  – chybí  ještě  pokládka zámkové  dlažby – domluveno do konce dubna

4/ Na město zaslána urgence na opravu rozhlasu č.3 a 7

5/ Prořezání smuteční  vrby u prodejny – proběhlo na žádost OV v lednu

6/ OV pořádá  bruslení  pro občany  Veselíčka  dne 11.2 23. Od 15.15 – 16.45 hodin na zimním stadionu v ZR – vstup  zdarma 

7/ Příspěvek  OV na Dětský  karneval  – 2500kč 

8/ Nový  OV zatím  není  schválen ze strany  Žďáru – 9.2.2023 schůze zastupitelstva

9/ Probíhá  jednání  o osazení pamětní desky Metoděje  Kalába

10/ V letošním roce  budou  provedeny  opravy na KD

11/ Chodník  od autobusové zastávky  k vlakové ( plán + studie)

12/  Ples OV 25.2.2023 v místním  hostinci