2023/02

Datum: 13.3.2023

1/ Kácení  stromu u Mužátků – proběhlo začátkem března

2/ Záměr o pronájmu pozemku ve vlastnictví města ZR z důvodu vybudování příjezdové komunikace k novému RD na pozemku p.č.820/11 k.ú.Veselíčko  – záměr zveřejněn ve vývěsce na KD, za Osadní výbor zaslána připomínka, aby v nájemní smlouvě byl ošetřen nárok  majitelů  sousedních pozemků – p.č.820/2, 820/1, 820/5 na bezplatný vstup/vjezd.

3/ KD – probíhá rekonstrukce, která by měla skončit v půlce května. Zatím proběhla výměna oken, zateplení stropu sálu, nový dřevěný záklop na půdě, zateplení vestavby v 1.NP, osazení otopných těles na sále. Nyní se realizuje SDK podhled na sále, bude osazen kotel na peletky, vyměněny dveře na rampu a položen vinyl na sále. Osadní výbor vznesl požadavek na vytvoření otvoru (výdejního okna) mezi společenskou místností a místností, která zatím neprošla rekonstrukcí. Důvodem je možnost zbudování kuchyňky v této místnosti. Vícepráce bude předložena Radě města.

4/ Dne 9.2.2023 na schůzi zastupitelstva schváleni členové osadního výboru Veselíčko – Jana Blažíčková, Tomáš Kaláb, Josef Novák, Jaroslav Blažíček, Veronika Kalábová

5/ Chodník  od autobusové zastávky  k vlakové – realizační projekt přislíben do 30.6.2023

6/ Kanalizace Veselíčko, Mělkovice – proběhla schůzka s projektantem a zástupci SVK Žďársko, představena studie předpokládané trasy kanalizace, probíhá měření v termínu, projekt by měl být dokončen v letošním roce. OV požádal o schůzku pro všechny občany Veselíčka – termín bude upřesněn.

7/ Požadavky zaslané na MÚ

  • Zadání výroby pamětní desky Metoděje  Kalába tak, aby osazení na KD mohlo proběhnout v listopadu 2023, kdy uplyne 60 let od úmrtí
  • Oprava rozhlasu
  • Oprava značky začátek obce ze strany od Lhotky
  • Oprava komunikace za humny
  • Možnost zbudování veřejného světlení na solární energii u Agra a u hájenky
  • Valorizace částky při tvorbě rozpočtu – položky Osadní výbory

8/ Úklid hřiště – odstranění popadených větví a zamatení hřiště proběhne dle počasí v březnu, v dubnu plánována brigáda na hrabání trávníku