2023/03

Datum: 27.4.2023

1/ Kříž  – dřevěný  Kříž  za kolejema  směr ZR  po levé  straně  byl odvezen a bude nahrazen novým. Též  dřevěným. Důvod  – poškození  od mravenců 

2/ Dláždění  hřiště-  dokončeno  dláždění  v domku, ještě se bude dodělávat   propojení  mezi buňku.

3/ Kulturní dům

  • správce  p.Novák  od 1.5 2023
  • oprava okapu /provedeno/
  • žádost  o vývoz  jímky  a provedení  kamerové    zkoušky kanalizace
  • rekonstrukce pro letošní  rok se blíží  ke konci,   chybí  pokládka  podlahy.   Po dokončení  je plánován  Den otevřených dveří
  • tvoří  se pravidla   pro využívání  KD

4/ Odměny  členů OV – všechny  osadní výbory se shodly, že  odměny nepožadují

5/ Příspěvek – 1300 -1500kč na Čarodějnice a stavění  máje

6/ Kanalizace Veselíčko, Mělkovice – ve fázi projektu 

7/ Požadavky zaslané na MÚ

  • čištění komunikací v obci – přislíbeno do půlky května
  • Oprava rozhlasu – urgence
  • Oprava značky začátek obce ze strany od Lhotky
  • Oprava komunikace za humny/ až bude recyklát
  • Možnost zbudování veřejného světlení na solární energii u Agra a u hájenky

8/ 21.4.2023 proběhla  brigáda  na úklid  hřiště

9/ Parkování  – firma NTSUP, požádalo  o dočasné parkovaní  na obecním  pozemku  z důvodů  opravy komunikace v areálu  firmy