VÝVOZ BIOPOPELNIC V ZIMĚ

Svozy proběhnou v těchto termínech (za příznivého počasí)

14.prosince 2022

28.prosince 2022

25.ledna 2023

22.února 2023

22.března 2023

2022/09

Datum: 6.11.2022

1/ Žádost o pročištění  žlábku  na komunikaci  před  RD Brostíkovi

2/ Opětovně  žádáno  o opravu rozhlasu (čekáme na  sdělení  termínu  opravy)

3/ Stížnost  na společnost  AVE-při  vyvážení  kontejnerů  je dávat  na své místa 

4/ Rozsvícení  stromu + Mikuláš

    -sobota 3.12.2022 (čas  upřesníme)

5/ Dohoda  o koupi  ohňostroje  na letošní  Silvestr 

6/ p.Michal  dal podmět  na řešení  k situaci ohledně  zasypaného  kanálu  u p.Synka. Bojí se,že až přijde  nějaký  větší  déšť  či tání  sněhu, že ho to vytopí. Poptáme se na Stavebnim úřadě

7/Požadavek na úklid listí na hřišti a naproti vodárně

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ SCHŮZI

Osadní výbor Veselíčko Vás srdečně zve  na  výroční schůzi, která se bude konat v neděli  6.11. 2022 v 16.00 ve společenské místnosti kulturního domu.

Program:

úvodní řeč a zpráva o činnosti osadního výboru v  roce 2022

zpráva o hospodaření osadního výboru za rok 2022

požadavky na MÚ Žďár nad Sázavou pro rok 2023

volby členů osadního výboru pro další čtyřleté období

závěr a diskuze

Volby členů do Osadního výboru Veselíčko

uskuteční se v rámci  Výroční schůze OV 6.11.2022 v 16 hod ve společenské místnosti kulturního domu Veselíčko

Volby členů osadního výboru Veselíčko proběhnou stejným způsobem jako v roce 2018. Každý občan má možnost navrhnout pět kandidátů vyplněním anketního lístku. Sčítání hlasů a oznámení výsledku proběhne také v rámci Výroční schůze.

Pro občany, kteří se výroční schůze nemohou zúčastnit, je možnost vyplnění anketního lístku  a následné vhození do urny v termínu

  • 3.11.2022 od 16-17hod ve společenské místnosti kulturního domu Veselíčko
  • 4.11.2022 od 16-17hod ve společenské místnosti kulturního domu Veselíčko

Vyzýváme občany k hojné účasti ve volbách.

2022/08

Datum: 13.10.2022

1/ Dřevěný stánek na hřišti – realizace podlahy –  komunální odbor zajistil dodávku demontované zámkové dlažby, nyní jednáme o možnosti osazení dlažby ještě v tomto roce

2/ Z prostředků OV zakoupena sponkovačka a řezačka papíru

3/ Volby členů osadního výboru Veselíčko na další čtyřleté období proběhnou v neděli 6.11.2022 v 16hod v KD na výroční schůzi OV – bližší informace obdrží občané do schránek.

4/ / Dopravní zrcadlo – křižovatka Veselíčko/Lhotka – ČR zaslala zamítavé stanovisko ve věci umístění zrcadla – doporučuje redukci vzrostlé vegetace, která brání v rozhledu. Město kontaktovalo vlastníka pozemku Lesy ČR, ten vegetaci odstranil pouze částečně. OV proto znovu požádal MÚ, aby vyjádření Policie ČR zaslal vlastníkovi a požádal o razantnější redukci vegetace.

5/ Na město znovu zaslán požadavek na opravu kanálů na silnici od obchodu k hostinci, které jsou pod úrovní komunikace  – odbor komunálních služeb zaslal podnět na Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny – odpověď přišla následující: V tomto roce tyto práce neplánujeme. Máme množství vpustí, které jsou „utopené“ i 10cm a ty nyní řešíme prioritně.