2023/02

Datum: 13.3.2023

1/ Kácení  stromu u Mužátků – proběhlo začátkem března

2/ Záměr o pronájmu pozemku ve vlastnictví města ZR z důvodu vybudování příjezdové komunikace k novému RD na pozemku p.č.820/11 k.ú.Veselíčko  – záměr zveřejněn ve vývěsce na KD, za Osadní výbor zaslána připomínka, aby v nájemní smlouvě byl ošetřen nárok  majitelů  sousedních pozemků – p.č.820/2, 820/1, 820/5 na bezplatný vstup/vjezd.

3/ KD – probíhá rekonstrukce, která by měla skončit v půlce května. Zatím proběhla výměna oken, zateplení stropu sálu, nový dřevěný záklop na půdě, zateplení vestavby v 1.NP, osazení otopných těles na sále. Nyní se realizuje SDK podhled na sále, bude osazen kotel na peletky, vyměněny dveře na rampu a položen vinyl na sále. Osadní výbor vznesl požadavek na vytvoření otvoru (výdejního okna) mezi společenskou místností a místností, která zatím neprošla rekonstrukcí. Důvodem je možnost zbudování kuchyňky v této místnosti. Vícepráce bude předložena Radě města.

4/ Dne 9.2.2023 na schůzi zastupitelstva schváleni členové osadního výboru Veselíčko – Jana Blažíčková, Tomáš Kaláb, Josef Novák, Jaroslav Blažíček, Veronika Kalábová

5/ Chodník  od autobusové zastávky  k vlakové – realizační projekt přislíben do 30.6.2023

6/ Kanalizace Veselíčko, Mělkovice – proběhla schůzka s projektantem a zástupci SVK Žďársko, představena studie předpokládané trasy kanalizace, probíhá měření v termínu, projekt by měl být dokončen v letošním roce. OV požádal o schůzku pro všechny občany Veselíčka – termín bude upřesněn.

7/ Požadavky zaslané na MÚ

  • Zadání výroby pamětní desky Metoděje  Kalába tak, aby osazení na KD mohlo proběhnout v listopadu 2023, kdy uplyne 60 let od úmrtí
  • Oprava rozhlasu
  • Oprava značky začátek obce ze strany od Lhotky
  • Oprava komunikace za humny
  • Možnost zbudování veřejného světlení na solární energii u Agra a u hájenky
  • Valorizace částky při tvorbě rozpočtu – položky Osadní výbory

8/ Úklid hřiště – odstranění popadených větví a zamatení hřiště proběhne dle počasí v březnu, v dubnu plánována brigáda na hrabání trávníku

Revize katastru nemovitostí

Na základě sdělení Katastrálního úřadu bude v katastrálním území Veselíčko ( v části mimo zastavěné území – extravilánu) zahájena revize katastru nemovitostí, která potrvá od 3.4.2023 přibližně do 30.9.2024.

Oznámení občanům

Zhotovitel stavebních prací na rekonstrukci Kulturního domu nabízí zdarma k odběru desky záklopu z půdy jako možné topivo. Jedná se o desky různé tloušťky a různých délek.

Případní zájemci volejte na tel. 777 977 815

Osadní výbor Veselíčko

2023/01

Datum: 24.1.2023

1/ Dohoda o provedení práce pro rok 2023 pro správce KD – zatím MÚ nepředložil

2/ Kácení  stromu u Mužátků – zadána žádost o povolení

3/ Přístřešek  na hřišti  – chybí  ještě  pokládka zámkové  dlažby – domluveno do konce dubna

4/ Na město zaslána urgence na opravu rozhlasu č.3 a 7

5/ Prořezání smuteční  vrby u prodejny – proběhlo na žádost OV v lednu

6/ OV pořádá  bruslení  pro občany  Veselíčka  dne 11.2 23. Od 15.15 – 16.45 hodin na zimním stadionu v ZR – vstup  zdarma 

7/ Příspěvek  OV na Dětský  karneval  – 2500kč 

8/ Nový  OV zatím  není  schválen ze strany  Žďáru – 9.2.2023 schůze zastupitelstva

9/ Probíhá  jednání  o osazení pamětní desky Metoděje  Kalába

10/ V letošním roce  budou  provedeny  opravy na KD

11/ Chodník  od autobusové zastávky  k vlakové ( plán + studie)

12/  Ples OV 25.2.2023 v místním  hostinci 

Bruslení 11.2.2023

POZVÁNKA NA BRUSLENÍ

KDE: ZIMNÍ STADION ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

KDY: SOBOTA  11.2.2023  V 15,15 – 16,45 HOD

LEDOVÁ PLOCHA JE REZERVOVÁNA PRO OBČANY VESELÍČKA A JEJICH ZNÁMÉ

VSTUP ZDARMA

OSADNÍ VÝBOR VESELÍČKO

Svoz vánočních stromků – místní části

Dle sdělení odboru komunálních služeb bude svoz vánočních stromků odložených u kontejnerů na separovaný odpad probíhat v místních částech v termínu 30.-31.1.2023.

V jiných termínech je nutné, aby si občané likvidaci a odvoz např. na sběrný dvůr zajistili na své náklady.

Čerpání financí za rok 2022

VYUŽITÍ FINANCÍ PRO OV VESELÍČKO PRO ROK 2022
Registrace domény http://www.veselicko.com1 452,00 Kč
zimní stadion – pronájem3 900,00 Kč
hudební produkce Osadní ples6 000,00 Kč
Velikonoční tvoření1 242,00 Kč
Soutěž o nejlepší buchtu – ceny pro soutěžící 804,00 Kč
Šipky-hra do KD 259,00 Kč
Čarodějnice – soutěže pro děti1 305,00 Kč
Pouťové posezení – harmonikář3 000,00 Kč
Pouťová zábava – příspěvek na muzikanty3 000,00 Kč
Sponkovačka + spony 557,00 Kč
Petanque – venkovní hra na hřiště 139,00 Kč
Míčky 100ks – doplnění ke skákacímu hradu 241,00 Kč
Dětský den – dřevěné loutkové divadlo4 000,00 Kč
Rozsvícení stromu, ohňostroj – občerstvení 940,00 Kč
Mikulášská nadílka – balíčky pro děti1 473,00 Kč
Vánoční tvoření1 493,00 Kč
Ohňostroj6 500,00 Kč
Přístřešek dřevěný hřiště56107,00 Kč
Barvy3 340,00 Kč
Klip rámeček, řezačka papíru 700,00 Kč
Klíče, kelímky 466,00 Kč
Celkem96 918,00 Kč

Silvestrovský ohňostroj

Krásné prožití vánočních svátků přeje Osadní výbor Veselíčko

Zároveň přijměte pozvání na Silvestrovský ohňostroj v 17hod u Kultruního domu.