Výroční schůze za rok 2022

Výroční schůze se uskutečnila v neděli 6.11. 2022 v 16 hod v Kulturním domě.
Zúčastnilo se 34 občanů Veselíčka.


Byla přednesena úvodní řeč a zpráva o činnosti osadního výboru v roce 2022, kterou
naleznete ZDE.


Následovala zpráva o hospodaření osadního výboru za rok 2022 – přehled čerpání financí
k 6.11.2022 byl na schůzi k dispozici tiskem, konečný přehled čerpání za rok 2022 bude
umístěn na internetových stránkách Veselíčka.

Dalším příspěvkem byl Návrh investic OV Veselíčko do rozpočtu města pro rok 2023,
seznámení se situací ohledně Rekonstrukce KD a realizace chodníku – občané si mohli
prohlédnout Vyhledávací studii na tuto akci. Následovali informace občanům o plánované
cyklostezce, o zbudování kanalizace v obci a osazení pamětní desky rodáka Methoda Kalába.

Významným bodem výroční schůze byly volby členů Osadního výboru pro nadcházející 4
roky. Každý občan navrhl pět kandidátů, po sečtení všech hlasů bylo oznámeno pořadí a počet hlasů. Každý navržený kandidát měl možnost se vyjádřit, zda chce či nechce být zvolen. Návrh složení nového Osadního výboru – Blažíčková Jana, Novák Josef, Blažíček Jaroslav, Kalábová Veronika, Kaláb Tomáš – bude zaslán na MÚ ke schválení Zastupitelstvem Města.
 
Diskuze – byly vznešeny tyto návrhy, připomínky a dotazy:

 • Možnost rozšíření veřejného osvětlení před domem u Agra
 • Vývoz komunálního odpadu v zimě 1x týdně
 • Požadavek na AVE na vracení kontejnerů na své místo při vývozu
 • Podmět  na řešení  k situaci ohledně  zasypaného  kanálu  u RD Synek – osazení nové
  vodoměrné šachty pro novou výstavbu

Čerpání financí za rok 2021

VYUŽITÍ FINANCÍ PRO OV VESELÍČKO PRO ROK 2021
Registrace domény http://www.veselicko.com1 020,00 Kč
Kancelářské potřeby85,00 Kč
Občerstvení sázení popínavek683,00 Kč
Rychlovarná konvice499,00 Kč
Mikrofon, baterie802,00 Kč
Křídy, euroobal300,00 Kč
Poutová zábava – hudební produkce2 051,00 Kč
Studánka – stříška2 300,00 Kč
Fermež339,00 Kč
Dětský den2 497,00 Kč
Posezení u studánky346,00 Kč
Propojovací kabel k reprosoupravě 129,00 Kč
Kontejner na bioodpad1 195,00 Kč
Turnaj v mariáši2 510,00 Kč
Mikuláš – balíčky pro děti1 457,00 Kč
Celkem16 213,00 Kč

Výroční schůze za rok 2021

ZÁPIS Z VÝROČNÍ SCHŮZE 2021

Výroční schůze osadního výboru se na začátku roku 2022 nemohla z důvodu
pandemie Covid 19 uskutečnit, proto byla výroční zpráva za rok
2021 občanům Veselíčka doručena do schránek.

Výroční zprávu za rok 2021 naleznete ZDE.

Schůze OV s vedením města 2021/03

Zápis ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města
Žďáru nad Sázavou konaného dne 12.05.2021

Přítomni:

Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Adam Joura, Olga Strašilová, Lubomír Mokrý, Miloš Brabec, Jaroslav Blažíček, Radka Remarová

Omluveni:

Ing. Dana Wurzelová, Ing. Jan Zástěra (jednotlivé body prodiskutovány telefonicky)

Poděkování  osadním výborům za jejich práci, součinnost při řešení problémů, požadavků.

Jarní Úklid SATT:  spokojenost místních částí s provedenou prací, bez připomínek.

Ve všech místních částech budou postupně umyty kontejnery.

Rozvody kabelové televize (sdělení SATT):  založené na technologii koaxiálních rozvodů již v nových lokalitách nerealizujeme. Příjem televizního vysílání je dnes možné zajistit prostřednictvím internetové televize, kde již řada nových televizorů umí tento typ vysílání přijímat i bez nutnosti použití set top boxu. Pokud má tedy zákazník k dispozici internetovou přípojku, může příjem TV řešit tímto způsobem. Tato služba vyžaduje kvalitní připojení, proto je lepší tuto službu využívat zejména v kombinaci s optickým připojením. Konkrétně ve Stržanově budeme díky schváleným dotacím realizovat optickou síť v průběhu příštího roku, co se týče Veselíčka, to je zatím ve fázi plánování bez záruky realizace. V závislosti na kvalitě infrastruktury bezdrátové sítě je ale možné bez problémů nabídnout službu internetové televize i na tomto typu připojení, v některých lokalitách je to navíc jediná možnost, což může být případ právě Veselíčka. I ve Stržanově nebude možné připojit všechny rodinné domy a některé lokality bude nutné řešit také bezdrátovou technologií.

 Veselíčko

Dlouhodobé investice:

Návrh OV pro rok 2021:

 • zpevnění komunikace u č.p. 43, 53   – při větších srážkách dochází k vyplavování  štěrku   na silnici a křižovatku u obchodu
 • údržba veřejného prostranství – odpadkové koše, lavičky, informační tabule
 • výměna vrat v hasičárně
 • pitná voda na výletiště
 • soc. zařízení v hasičárně

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD:

 • vedení města zadá  TSBM zpracovat, zadat projektovou dokumentaci, využít dotaci Obnova venkova: , jednání ve věci Kulturního domu Veselíčko se uskutečnilo 14.4.2021 v 15:00, další kroky   dle finančních možností
 • odstranění parket – součinnost OV
 • přístřešek pro parkování aut
 • volební místnost přehodit z AGRA na KD

2. revitalizace Veselíčko:

 • zpracována  projektové dokumentace (ve stupni pro stavební povolení): Revitalizace centrální části Veselíčka jejich součástí jsou i komunikace a zpevněné plochy. Do rozpočtu v roce 2021 není zařazeno, odbor SRI dá návrh do rozpočtu na rok 2022.
 • Sledují se dotační možnosti.

3. digitalizace,  mapování :  platná mapa jaro 2021 (předpoklad červen 2021):  naplánováno veřejné projednávání

4. žádost o kanalizaci: dlouhodobě (společně s Mělkovicemi: viz.info)

požadavky:

 • úprava prostoru, plot kolem hřiště: nové oplocení hotovo + výsadba proběhla 08.05.2021 (dobrovolnictví: spolupráce osadního výboru, odboru životního prostředí a pana Brabce fi SATT). V rámci projektu Aktivně pro Žďár, za podpory MA21
 • oprava vodárny:  venkovní úpravy:  jaro 2021
 • Pamětní desky typografa Methoda Kalába – rodáka Veselíčka:  v řešení  s odborem  školství, kultury, sportu a marketingu: předáno k projednání předsedovi kulturní komise: duben:  proběhlo jednání na kulturní komisi, paní místostarostka předloží radě města
 • porucha místního rozhlasu ve Veselíčku – jedná se o amplion č. 3,7 oprava: předpoklad koncem března : servis proběhl : žádost o zpětnou vazbu, kontrolu  OV
 • oprava VO:  03.05.2021
 • prověření možností  kabelové televize od Satt (viz.úvod)
 • Opravy místních komunikací:  bude provedeno místní šetření   (OV navrhne termín), následně budou provedeny nutné opravy :  v řešení s panem Kasperem
 • Studánka: stříška: požádáno o nabídku: realizace za podpory MA21 a Aktivně pro Žďár
 • výsadba ovocných stromů:  kolem komunikace 1581/17, která vede z Veselíčka směrem k silnici č.19. Jedná se o parcelu 1581/7, případně 1581/8: v řešení správce zeleně + městské krajinářky

Schůze OV s vedením města 2021/02

Zápis ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města
Žďáru nad Sázavou konaného dne 10.3.2021

Přítomni:

Ing. Martin Mrkos ACCA, Mgr. Ludmila Řezníčková, MUDr. Romana Bělohlávková, Jana Blažíčková, Petra Matulková, Radka Remarová

Omluveni:

Ing. Dana Wurzelová, Ing. Jan Zástěra (jednotlivé body prodiskutovány telefonicky)

Hosté:

Jiří Hemza Bc. DiS. (investiční technik a správce zeleně), David Brabec (SATT a. s. , technickohospodářský pracovník)

Žádost o schůzku ve věci rozvoje místních částí, územního plánu: naplánováno na 05.03.2021 v 12:30hod: neproběhla, bude zadán nový termín.

Poděkování OV za zajištění roznosu Žďárského zpravodaje. Březnové číslo už proběhlo tímto způsobem. Odezvy jsou v zásadě kladné, dolaďují se drobné provozní detaily.

Dne 01.03.2021 nastoupil nový správce zeleně, pan Jiří Hemza Bc. DiS. který byl na setkání představen. Postupně se seznamuje s místními částmi, s problematikou OV.

Rozvody kabelové televize (sdělení SATT): založené na technologii koaxiálních rozvodů již v nových lokalitách nerealizujeme. Příjem televizního vysílání je dnes možné zajistit prostřednictvím internetové televize, kde již řada nových televizorů umí tento typ vysílání přijímat i bez nutnosti použití set top boxu. Pokud má tedy zákazník k dispozici internetovou přípojku, může příjem TV řešit tímto způsobem. Tato služba vyžaduje kvalitní připojení, proto je lepší tuto službu využívat zejména v kombinaci s optickým připojením. Konkrétně ve Stržanově budeme díky schváleným dotacím realizovat optickou síť v průběhu příštího roku, co se týče Veselíčka, to je zatím ve fázi plánování bez záruky realizace. V závislosti na kvalitě infrastruktury bezdrátové sítě je ale možné bez problémů nabídnout službu internetové televize i na tomto typu připojení, v některých lokalitách je to navíc jediná možnost, což může být případ právě Veselíčka. I ve Stržanově nebude možné připojit všechny rodinné domy a některé lokality bude nutné řešit také bezdrátovou technologií.

 Veselíčko

Dlouhodobé investice:

Návrh OV pro rok 2021:

· zpevnění komunikace u č.p. 43, 53 – při větších srážkách dochází k vyplavování štěrku na silnici a křižovatku u obchodu

· údržba veřejného prostranství – odpadkové koše, lavičky, informační tabule

· výměna vrat v hasičárně

· pitná voda na výletiště

· soc. zařízení v hasičárně

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD:

· vedení města zadá TSBM zpracovat, zadat projektovou dokumentaci, využít dotaci Obnova venkova

2. revitalizace Veselíčko:

· zpracována projektové dokumentace (ve stupni pro stavební povolení): Revitalizace centrální části Veselíčka jejich součástí jsou i komunikace a zpevněné plochy. Do rozpočtu v roce 2021 není zařazeno, odbor SRI dá návrh do rozpočtu na rok 2022.

3. digitalizace, mapování : platná mapa jaro 2021 (předpoklad červen 2021)

4. žádost o kanalizaci: dlouhodobě (společně s Mělkovicemi: viz.info)

požadavky:

· úprava prostoru, plot kolem hřiště: předběžný termín realizace: oplocení duben, výsadba 08.05.2021 (dobrovolnictví: spolupráce OV, oKS + ŽP + SATT)

· oprava vodárny: venkovní úpravy: jaro 2021

· Pamětní desky typografa Methoda Kalába – rodáka Veselíčka: v řešení s odborem školství, kultury, sportu a marketingu: předáno k projednání předsedovi kulturní komise: duben

· porucha místního rozhlasu ve Veselíčku – jedná se o amplion č.7 oprava: předpoklad koncem března

· prověření možností kabelové televize od Satt (viz.úvod)

· Opravy místních komunikací: bude provedeno místní šetření (OV navrhne termín), následně budou provedeny nutné opravy.

Svoz odpadů

Svoz komunálního odpadu  –  1x za 14 dní ve středu v sudých týdnech.
Svoz bioodpadu – od dubna do konce listopadu – 1 x za 14 dní ve středu v  sudých týdnech.

Výroční schůze za rok 2020

ZÁPIS Z VÝROČNÍ SCHŮZE 2020

Výroční schůze osadního výboru se na začátku roku 2021 nemohla z důvodu
vládních nařízení ohledně pandemie Covid 19 uskutečnit, proto byla výroční zpráva za rok
2020 občanům Veselíčka doručena do schránek. Výroční zprávu za rok 2020 naleznete ZDE.

Výroční schůze za rok 2019

ZÁPIS Z VÝROČNÍ SCHŮZE 2019

Výroční schůze se uskutečnila v neděli 19.1. 2020 v 16 hod v místním hostinci.

Zúčastnilo se 34 občanů Veselíčka.

Byla přednesena úvodní řeč a zpráva o činnosti osadního výboru v uplynulém roce 2019, kterou naleznete ZDE.

Následovala zpráva o hospodaření osadního výboru za rok 2019 – přehled čerpání financí za rok 2019 byl na schůzi k dispozici tiskem a je umístěn na internetových stránkách Veselíčka.

Dalším příspěvkem byl Návrh investic OV Veselíčko do rozpočtu města pro rok 2020, seznámení se situací ohledně Rekonstrukce KD, zatrubnění otevřené struhy u KD a realizace plotu na hřišti. Občané si mohli prohlédnout návrhy oplocení na oddělení hřiště od silnice.

Následovali informace občanům o zbudování kanalizace v obci, o poplatcích za psi a za komunální odpady, o jízdních řádech MHD a pozvánka na Obecní ples 8.2.2020

Přítomní byli dále seznámeni s informacemi z katastrálního úřadu ohledně Obnovy katastrálního operátu.

Před posledním bodem výroční schůze – diskuzí bylo hlasováno o důvěře členům OV – proti pokračování osadního výboru ve stejném složení i v příštím roce nebyl žádný zúčastněný.

Diskuze – byly vznešeny tyto návrhy, připomínky a dotazy:

* Možnost rozšíření veřejného osvětlení před domem č.p.46

* Chodník od vlakové zastávky – nutnost realizace z důvodu zvyšujícího se provozu na silnici

* Možnost přemístění sirény z hasičárny do středu obce

* Pozvání vedení MÚ na Výroční schůzi

* Nevhodnost realizace dřevěného plotu na hřiště – vhodnější živý plot

* Rozdílná výše poplatku za komunální odpady ve Veselíčku a v Mělkovicích

* Důvod skokového zvýšení poplatku za psi

* Plynofikace Stržanova, realizace chodníku v Mělkovicích

* Umístění nových kontejnerů u firmy Zeta

* Možnost náhrady poškozené biopopelnice –poškozena při vývozu firmou AVE

* Požadavek na oznámení v případě změny termínu vývozu komunálního odpadu

Výroční schůze za rok 2018

ZÁPIS Z VÝROČNÍ SCHŮZE 2018


Výroční schůze se uskutečnila v neděli 18.11. 2018 v 15.30 v místním hostinci.

Zúčastnilo se 35 občanů Veselíčka.

Byla přednesena úvodní řeč a zpráva o činnosti osadního výboru v roce 2018, kterou naleznete ZDE.

Následovala zpráva o hospodaření osadního výboru za rok 2018 – přehled dosavadního čerpání financí za rok 2018 byl na schůzi k dispozici tiskem , bude umístěn na internetových stránkách Veselíčka. Dále bylo přednesen návrh dočerpání těchto prostředků.

Dalším příspěvkem bylo seznámení občanů s plánovanou digitalizací obce, kterou bude na jaře roku 2019 provádět Katastrální úřad. Důvodem je plánovaná Revitalizace obce a realizace chodníku od vlakové zastávky, kdy byl zjištěn nesouladu s katastrem.

Občanům byla k dispozici i studie plánované Revitalizace obce.

Diskuze – byly vznešeny tyto návrhy, připomínky a dotazy:

* Možnost oplocení přemístěného pomníku

* Důvod oplocení přemístěného pomníku

* Chodník od vlakové zastávky – termín

* Kulturní dům – investice pro rok 2019

Důležitým bodem výroční schůze byly volby do Osadního výboru, které se uskutečnily ve stejném roce jako volby komunální. Každý občan navrhl pět kandidátů, po sečtení všech hlasů bylo oznámeno pořadí a počet hlasů. Každý navržený kandidát měl možnost se vyjádřit, zda chce či nechce být zvolen. Složeno nového Osadního výboru – Blažíčková Jana, Brabec Miloš, Blažíček Jaroslav, Kalábová Veronika, Stejskalová Michaela.