Bruslení 11.2.2023

POZVÁNKA NA BRUSLENÍ

KDE: ZIMNÍ STADION ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

KDY: SOBOTA  11.2.2023  V 15,15 – 16,45 HOD

LEDOVÁ PLOCHA JE REZERVOVÁNA PRO OBČANY VESELÍČKA A JEJICH ZNÁMÉ

VSTUP ZDARMA

OSADNÍ VÝBOR VESELÍČKO

Svoz vánočních stromků – místní části

Dle sdělení odboru komunálních služeb bude svoz vánočních stromků odložených u kontejnerů na separovaný odpad probíhat v místních částech v termínu 30.-31.1.2023.

V jiných termínech je nutné, aby si občané likvidaci a odvoz např. na sběrný dvůr zajistili na své náklady.

Silvestrovský ohňostroj

Krásné prožití vánočních svátků přeje Osadní výbor Veselíčko

Zároveň přijměte pozvání na Silvestrovský ohňostroj v 17hod u Kultruního domu.

VÝVOZ BIOPOPELNIC V ZIMĚ

Svozy proběhnou v těchto termínech (za příznivého počasí)

14.prosince 2022

28.prosince 2022

25.ledna 2023

22.února 2023

22.března 2023

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ SCHŮZI

Osadní výbor Veselíčko Vás srdečně zve  na  výroční schůzi, která se bude konat v neděli  6.11. 2022 v 16.00 ve společenské místnosti kulturního domu.

Program:

úvodní řeč a zpráva o činnosti osadního výboru v  roce 2022

zpráva o hospodaření osadního výboru za rok 2022

požadavky na MÚ Žďár nad Sázavou pro rok 2023

volby členů osadního výboru pro další čtyřleté období

závěr a diskuze

Volby členů do Osadního výboru Veselíčko

uskuteční se v rámci  Výroční schůze OV 6.11.2022 v 16 hod ve společenské místnosti kulturního domu Veselíčko

Volby členů osadního výboru Veselíčko proběhnou stejným způsobem jako v roce 2018. Každý občan má možnost navrhnout pět kandidátů vyplněním anketního lístku. Sčítání hlasů a oznámení výsledku proběhne také v rámci Výroční schůze.

Pro občany, kteří se výroční schůze nemohou zúčastnit, je možnost vyplnění anketního lístku  a následné vhození do urny v termínu

  • 3.11.2022 od 16-17hod ve společenské místnosti kulturního domu Veselíčko
  • 4.11.2022 od 16-17hod ve společenské místnosti kulturního domu Veselíčko

Vyzýváme občany k hojné účasti ve volbách.