Oldřich Blažíček

1887 – 1953

Oldřich Blažíček byl český akademický malíř, představitel moderní krajinomalby.
narozen: 5. 1. 1887 Slavkovicích u Nového Města na Moravě a zemřel 5. 1953 v Praze.

Život a tvorba
Oldřich Blažíček pocházel z velmi skromných poměrů. Jeho otec byl venkovský krejčí.
Vyučil se u svého bratra malířem pokojů a poté odešel do Prahy za prací. Tehdejší
řemeslo malířů pokojů mělo spíš blíže k umění. Dva roky trvalo než se s pomocí
hraběte Gudenuse z Velkého Meziříčí dostal na vytoužená studia. Nejprve studoval na
Vysoké škole uměleckoprůmyslové u profesorů Dítěte a Maška, po čtyřech letech
přešel na Akademii, kterou absolvoval u Hanuše Schweigera, na jehož popud věnoval
svojí pozornost malbě interiérů. Tam se seznámil s řadou kolegů, kteří se později staly
symboly českého umění. Byl to například Otto Gutfreund, Jan Šturma, Rudolf
Kremlička, Josef Čapek a řada dalších. Sám však do žádné výtvarné skupiny
nevstoupil.
Nebyl jen svrchovaným malířem-krajinářem své rodné Vysočiny, ale proslavil se také
malbou chrámových interiérů. Jeho nesmírná pracovitost přinesla úspěchy. Již na
Akademii byl kritikou velmi nadšeně přijat jeho obraz svatovítské katedrály a poté
následovaly obrazy dalších kostelních interiérů doma i v cizině. Možná právě pro toto
chápání a vidění prostoru se stal profesorem malby na ČVUT, kde působil do roku
1927 do roku 1948. V cizině nejen tvořil, ale i vystavoval. Již v roce 1913 se účastnil
výstav Jednoty umělců výtvarných v Poznani a Lublani, poté následovala řada dalších.
Nejvýznačnějších ocenění dosáhly jeho obrazy na výstavě v Paříži (1921) a na
mezinárodních výstavách Carnegiho institutu ve Spojených státech. Nepatřil k
avantgardě, ale jeho obrazy jsou zastoupeny ve význačných sbírkách umění.
Oldřich Blažíček zemřel 3. května 1953 v Praze. Své vzpomínky sepsal v knize Mládí
na Vysočině.

Díla Oldřicha Blažíčka

  • První jarní den – 1928, olej na plátně
  • U selského dvora- 1926, olej na plátně
  • Na večer v předjaří – 1925, olej na plátně
  • Doba velikonoční – 1930, olej na plátně
  • Na samotínku – 1928, olej na plátně
  • Rybníček ve Slavíkově – 1927, olej na kartonu