Osadní výbor

Předsedkyně osadního výboru:

Jana Blažíčková

Členové:

Miloš Brabec

Jaroslav Blažíček

Veronika Kalábová

Webové stránky a administrativa:

Michaela Stejskalová