Sbor dobrovolných hasičů

Sbor byl založen v roce 1893.

V současnosti má Sbor dobrovolných hasičů Veselíčko 42 členů, 16 žen a  26 mužů. Pravidelně se účastní okrskových soutěží v požární klasice s družstvem  mužů a žen, podílí se na pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí v obci.

Sbor dosud vlastní  původní koněspřežnou ruční stříkačku z 1892, která je i v dnešní době zcela provozuschopná.

Více na www.sdh-veselicko.webnode.cz