Výroční zpráva osadního výboru Veselíčko za rok 2017

V loňském roce se celkem uskutečnilo celkem 9 schůzí našeho osadního výboru a 8 schůzí všech osadních výboru s vedením města. V únoru jsme pořádali již 2.Obecní ples, který se vydařil. Na plese hrála skupina Singl. V dubnu byly lidem rozdány BIOPOPELNICE. V červnu byla zakoupena krycí plachta na pískoviště pro děti a venkovní stůl pro stolní tenis. Dále bylo předáno 9 kompostérů lidem, kteří o ně projevili zájem. Tuto akci zařídil pan Blažíček, za což mu děkuji. V říjnu jsme pořádali již tradiční turnaj v nohejbale, ve kterém opět zvítězili Růžový sloníci. Občerstvení nám zajišťovali místní hasiči. Dále jsme pořádali turnaj v mariáši, který se konal zde v hostinci. Za organizaci děkuji panu Blažíčkovi a všem členům osadního výboru. V tomto měsíci byl přesunut pomník ze hřiště na místo vedle prodejny. V listopadu jsme pořádali rozsvícení vánočního stromu, kde Mikuláš s andělem předali dětem nadílku. Tímto děkuji Jardovi a Denise.  Na silvestra se konal ohňostroj, kde se občanům Veselíčka podával svařák a čaj, stejně jako na rozsvícení stromu.