Významné osobnosti

Method Kaláb

1885 – 1963

Tvůrce dokonalé české knihy, mistr typograf, pocházel z rodiny zemědělského dělníka ve Veselíčku. Vyučil se typografickému řemeslu v Sedlčanech a v Táboře. Od roku 1905 pracoval v různých tiskárnách  v Praze, stal se stálým spolupracovníkem Typografie, ve které uveřejňoval návrhy knižních obálek a ukázky vzorníku nových písem. Kaláb byl autorem velkého množství knižních úprav. Při výběru písma byl nepřekonatelným mistrem. Method Kaláb svojí úspěšnou knihařskou prací pronikl do celého světa.
Jeho celoživotní práci se dostalo uznání i u nás v roce 1948, kdy mu byla udělena státní cena jako tvůrci dokonalé české knihy nejen bibliofilské, ale především užitkové. Method Kaláb zemřel 17. listopadu 1963 ve Žďáře nad Sázavou. Jeho tvůrčí pozůstalost je uložena v Muzeu české knihy ve Žďáře nad Sázavou.

Celý životopis naleznete zde.


Oldřich Blažíček

1887 – 1953

Akademický malíř a profesor kreslení na ČVÚT v Praze.
Narodil se 5. ledna 1887 ve Slavkovicích v rodině venkovského krejčího Vicence. Blažíčkovi se ze Slavkovic stěhovali do Veselíčka. Vvyučil se malířem pokojů u svého bratra Vincence v Dolní Bobrové a poté odešel za prací do Prahy. Nebyl pouze malířem-krajinářem své rodné Vysočiny, ale proslavil se také malbou chrámových interiérů. Proslavil se i v cizině, kde nejen tvořil, ale i vystavoval.

Celý životopis naleznete zde.


Josef Svatoň

1914 – 2011

Válečný hrdina plk. v. v. Josef Svatoň se narodil 29.3.1914 ve Veselíčku. Po mnichovské zradě,v roce 1939, opustil republiku a vstoupil do nově se formující Československé armády ve Francii, jejíž zbytek byl po poražce Francie přepraven do Anglie. Jako velitel praporu se účastnil bojů u Dunkerque. V květnu 1945 se vrátil do Československa se svou ženou Elsie, která za války pracovala v námořních službách. V roce 1949 jí s dcerou Annou byla umožněna návštěva rodičů v Anglii. Krátce poté opustil zemi i Josef Svatoň. V roce 1956 celá rodina emigrovala do Kanady a pracovala na farmě v Ontariu.


Josef Hora

1932 – 2020

Josef Hora – zvaný též Adžik – významný folklorista, muzikant a sběratel lidových písní ze Žďárska, zakladatel Horácké muziky ve Žďáře nad Sázavou, Patřil k jedněm z posledních dudáků na Horácku. Dlouhé roky hrál se špičkovými moravskými soubory, v důchodovém věku se usadil blízko Žďáru ve Veselíčku. Zpracoval rozsáhlý zpěvník původních písní a melodií a připravil tolik potřebný notový materiál. Zároveň však ty nejhezčí melodie upravil a zaranžoval a vytvořil tak základní repertoár dnešní Horácké muziky. Vlastním nákladem vydal ojedinělou publikaci Písničky a popěvky ze severu Horácka – jedná se o unikátní sbírku více než 300 záznamů z obcí okresu Ždár nad Sázavou vybraných ze všech dostupných pramenů.